SEND INN INNLEGG
UREDELIG: Myrland velger gang
...
UREDELIG: Myrland velger gang på gang sin egen tolkning, og anklager oss for å lure norske elever med på et anti-israelsk politisk prosjekt, forkledd som noe annet. Dette er sikkert en effektiv måte å få oppmerksomhet på, men det er uredelig og villedende, skriver Fredrik Glad-Gjernes og Frida Jøraholmen Andresen. Bildet er fra en palestinsk skole. Foto: Nasser Nasser, AP Photo/NTB scanpix
Operasjon Dagsverk blir mye bedre enn MIFF forestiller seg
Del
Vi undrer oss over MIFFs vilje til å motarbeide norske elevers arbeid for vise solidaritet med palestinsk ungdom.

I et innlegg i Dagen den 20. august, hevder Conrad Myrland at Operasjon Dagsverk (OD) vil bli en storstilt anti-israelsk kampanje som er «verre enn du forestiller deg». Nå vet ikke vi akkurat hva Myrland forestiller seg, men det å si at årets OD er en storstilt anti-israelsk kampanje er totalt feil. Pengene som jobbes inn under årets OD støtter KFUK-KFUM Global sine partnere og deres arbeid for å sikre ungdommers rettigheter i Palestina.

La det ikke være noe tvil: OD, KFUK-KFUM Global og våre partnere i Palestina anerkjenner alle Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov. Israels legitimitet er forankret i Folkeretten og i FN. Det er imidlertid fullt mulig å kritisere Israels brudd på menneskerettigheter samtidig som vi anerkjenner den som en legitim stat. Dette er ikke kontroversielt, men på linje med både norsk politikk og internasjonal lov.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. OD jobber med å spre informasjon og stimulere til refleksjon om global utvikling på ungdoms- og videregående skoler i hele Norge. Etter å ha vært igjennom en lang prosess med bistandsfaglig vurdering, ble årets prosjekt demokratisk vedtatt av norske elever med et overveldende flertall. Vi undrer oss over MIFFs vilje til å motarbeide norske elevers arbeid for vise solidaritet med palestinsk ungdom.

Det hevdes at foredragene som er utviklet for norske skoler for OD har en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Foredragene legger vekt på innholdet i prosjektene under overskriften «Frihet til å leve». I dette ligger frihet fra traumer, frihet fra kjønnsdiskriminering og frihet til å påvirke samfunnsutviklingen med demokratiske og ikke-voldelige virkemidler.

Vi oppfatter at Myrlands argumentasjon i all hovedsak dreier seg om å snu opp-ned på OD og KFUK-KFUM Global sin kommunikasjon samt å tilegne oss motiver vi ikke har. Istedenfor å lytte når vi sier vi anerkjenner Israel, jobber mot voldelig aktivisme og ønsker en rettferdig fred for alle, velger Myrland gang på gang sin egen tolkning, og anklager oss for å lure norske elever med på et anti-israelsk politisk prosjekt, forkledd som noe annet. Dette er sikkert en effektiv måte å få oppmerksomhet på, men det er uredelig og villedende.

Ingen er tjent med at palestinske ungdommer ikke får hjelp. Disse ungdommene har rett på frihet til å leve. De har rett på traumebehandling og rehabilitering. De har rett på likestilling mellom kvinner og menn. De har rett på kunnskap om rettigheter, demokrati og ikke-voldelig metoder for samfunnspåvirkning. Palestina har ikke sterke tjeneste-ytende institusjoner. Derfor er det behov for at KFUK og KFUM i Palestina tilbyr disse tjenestene til ungdom. KFUK-KFUM Global og OD er like store motstandere av antisemittisme som MIFF og vi anerkjenner selvsagt Israel basert på folkeretten. Samtidig forbeholder vi oss retten til å kritisere handlinger utført av staten Israel, akkurat som vi forbeholder oss retten til å kritisere andre handlinger utført av andre stater.

Myrland har den siste tiden angrepet den 12 år gamle rettighetsaktivisten Janna Jihad. Janna er en ung person som målbærer en ikke-voldelig kamp for rettferdig fred. Vi har brukt henne i en video for å gi stemme til en ikkevoldsaktivist. At MIFF sine følgere, med Myrland i spissen, legger en 12 år gammel rettighetsaktivist for hat på denne måten er uverdig. Jihad er et helt vanlig arabisk etternavn og å spekulere i om Janna har voldelige hensikter basert på etternavnet hennes faller på sin egen urimelighet. Vi har full tiltro til at våre palestinske partnere jobber aktivt med å forhindre og redusere voldelige handlinger og uttrykksformer i sitt rettighetsarbeid. Hvis Myrland var mer opptatt av å redusere vold enn å konstruere konflikt og fiendebilder for å skape blest rundt MIFF, burde han støtte disse initiativene.

Når MIFF oppmuntrer til å boikotte OD, ber de ikke ungdom i Norge om å boikotte antisemittisme. De ber dem om å boikotte solidaritet med ungdom i Palestina. I den prosessen velger de å ignorere hva OD faktisk kommuniserer, til fordel for egne kreative tolkninger.   Vi oppfordrer alle som er i tvil om hva OD egentlig mener til å besøke ODs nettsider selv, og gjøre opp sin egen mening.

Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global vil oppfordre Dagen sine lesere til heller å være med og motivere og engasjere ungdommer til arbeid på OD-dagen den 1. november. La oss ta norske ungdommer og elevdemokratiet på alvor. For både Israel og Palestina har alt å tjene på at palestinsk ungdom får bearbeidet sine traumer og blir opplært i ikke-voldelig samfunnspåvirkning. For hva er alternativet?

For oss handler dette om at alle fortjener en rettferdig sjanse i livet, uansett om du kommer fra Palestina, Israel, Norge, eller noe annet sted i verden.

paywall