SEND INN INNLEGG
OPPFYLT LØFTE: KrF gjorde akku
...
OPPFYLT LØFTE: KrF gjorde akkurat som vi lovet foran valget i 2013. Vi lovet landet en ny regjering, men sa det var lite sannsynlig med en fireparti-regjering på grunn av den politiske avstanden, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Religion er religion i KRLE
Del
Vi ser spor av kristendommen i popkultur, samfunnsstrukturer, i holdninger og verdier vi nordmenn har.

Haakon Gunleiksrud mener jeg har på den gule dressen og har på den gule dressen og har glemt den blå hjemme når jeg skriver at kristendommen har en sentral plass i Norge. Jeg kan forsikre Gunleiksrud om at den blå dressen sitter perfekt på.

Svar til: La religion være religion

Opprinnelig innlegg: Norge trenger K-en i KRLE

Høyre er et konservativt parti som sammen med KrF gjennomførte løftet i religionsfaget ved å vektlegge kristendommen.

Han er enig at kristendommen har vært sentral i Norges historie, men ser ikke ut til å se hvordan den er sentral i dag. Det blir veldig motstridende.

Som nevnt i forrige innlegg, ser vi spor av kristendommen i popkultur, samfunnsstrukturer, i holdninger og verdier vi nordmenn har. Det han har rett i er at man ikke trenger å være kristen for være norsk.

Nordmenn er ateister, agnostikere, muslimer, jøder, buddhister og kristne, personer av alle kulturer og religioner. Høyre omfavner mangfold og mener det er en ubestridt styrke for Norge. Mitt og regjeringens argument er at når noe er så sentralt i dagens Norge og som vi ser så mange spor av, er det en egenverdi at det er sentralt i norsk skole.

Vi er en nasjon som bygger på kristne verdier, selv om du overhodet ikke trenger å være kristen for å bo her eller kalle deg selv norsk. Norge er et sekulært samfunn, noe vi i Høyre forsvarer for enhver pris. Vi mener bare at vi ikke må glemme vår egen historie, og at for å forstå samtiden må du kunne forstå fortiden.

Vi bedrer integreringen ved å bedre kunne forstå Norge, hvordan vi tenker, strukturere og bygger samfunnet vårt. Det hjelper våre nye landsmenn at de lærer om Norge og religionens innvirkning på samfunnet.

Samfunnsforståelse er ikke noe som læres bort i løpet i løpet av noen timer, men noe som må gjennomsyre undervisningen. Norsk, historie, samfunnsfag og KRLE er samfunnsfag som hjelper til med forståelse. Det er som Knut Arild Hareide sier, K-en er en nøkkel til forståelse.

Det står i læreplanen at undervisningen skal være «objektivt, kritisk og pluralistisk» Noe Gunleiksrud mener forsvinner hvis kristendommen vektlegges litt mer en andre. Dette mener jeg ikke stemmer. Faget forkynner ikke kristendommen eller driver med trosopplæring.

Det er et orienteringsfag. Jeg kan ikke se problemet med at kristendommen vektlegges litt mer enn andre religioner. Human-Etisk Forbund får det til å høres ut som det ekskludere andre religioner og filosofi.

At vi har kristne symboler i dagens Norge, eller at vi ser på viktigheten av kristendommen som kultur og samfunnsbygger, handler ikke om at du må være kristen, at vi dytter en kristen agenda på andre, eller at vi mener at kristendommen er overlegen andre religioner. Vi skal ha et tolerant samfunn som omfavner andre religioner og kulturer, og vi skal være en brobygger. Vi mener at det best gjøres ved at du kjenner din egen kultur før du møter andre. Derfor er K-en i KRLE viktig.

Les også:

Kampen om vår kristne arv

Den kristne høfligheten  

krle,krf,religion,politikk,dagensdebatt,haakon gunleiksrud,høyre,nordmenn,kristendom,knut arild hareide,ateist,agnostikere,muslim,jøde,buddhist,kristen,kultur,regjering,norge,pop,human-etisk forbund