SEND INN INNLEGG
Herme-humanistene
Del
I Åpenbaringsboka ser vi at det i den siste tid har denne etterligningen, hermingen modnet det fullstendig onde fram.

Dagens leder 12. august tar opp Human-Etisk Forbunds etterligninger av Den norske kirke:

Human-etikerne har byttet ut dåp med navnefest. De har egne konfirmasjons- og vigselsritualer.

Egne lysfester til jul med forfalskning av «Deilig er jorden». Nå vil de erstatte feltpresten med feltlivssynshumanist. Noen er redd det vil utvikle seg eget presteskap av livssynshumanister i Forsvaret, sykehus og ved livssynsnøytrale seremonier.

I Åpenbaringsboka ser vi at det i den siste tid har denne etterligningen, hermingen modnet det fullstendig onde fram.

Djevelen har alltid til hensikt å etterligne det som er godt og guddommelig. På samme måte som Bibelen har sin treenige Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - presenterer de onde maktene seg som treenig, med dragen (eller satan), som korresponderer med Gud Fader. Villdyret, Antikrist som korresponderer med Jesus Kristus. Og den falske profeten som korresponderer med Den Hellige Ånd.

Den falske profeten, den falne kirken, skjøgekirken, får mennesker til å tilbe villdyret og dragen.

Ut fra denne treenigheten går demonene fram. De gjør også tegn og under og forfører mange, ikke minst politikere og styrende.

Mennesket står i mot Jesus Kristus og hans budskap. Han vil at vi blir født på ny ovenfra, med full overgivelse til Ham, og et liv i samsvar med sitt Ord i Bibelen.

I et intimt fellesskap vil Han gjøre sine gjerninger gjennom sine barn. Med sin uendelige nåde og kjærlighet. Der er menneskets frihet.

Likevel, dette forstår vi og godtar vi ikke så lett. De fleste av oss vil gå våre egne veier og definere livet selv. Det er opprør mot vår Skaper.

Men mennesket er religiøst og lager derfor sine religioner. Som humanetikere og ateister gjør det.

Avguder er alt som settes i stedet for Gud. Som feks troen på seg selv, inkludert stolthet og hovmod. Og selv om navnet Jesus - Kristus blir brukt i mange sammenhenger (som New Age), er det bare den Jesus som døde for våre synder på korset, oppstod igjen og som lever som Herre og Gud i våre hjerter som gjelder. For ham skal hvert kne en gang bøye seg. Fil. 2,10.

Slik kan en si at ovennevnte forfalskninger er av samme ånd og forløper for den siste store opprøret mot Gud. Der navnekristne, muslimer og andre religioner slår seg sammen med Antikrist og har verdensherredømme som mål.

Derfor må alle som er i mot ham og hans mål knuses. Ikke minst kristne får lide. Men slaget er allerede tapt. Alt opprør vil bli slått ned når Jesus Kristus kommer i sin herlighet.

Måtte vi alle bøye oss fullstendig legge ned motstanden mot Jesus og Hans Ord nå mens det er dag. Vi er langt inne i endetidens store forførelse.

«Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til», sier Jesus i Luk.21,28.

Les også:

Luftlandsatt sjefredaktør med respektløs tullejournalistikk

Herme-Etisk Forbund