SEND INN INNLEGG
FORBRUK: Utfordringene kan vær
...
FORBRUK: Utfordringene kan være lokale eller globale; sør i Frankrike er det for eksempel naturlig å fokusere sparing av vann og utfordringene rundt kjernekraft, mens det i Norge kanskje er mer naturlig å fokusere på materielt forbruk og kasting av mat, skriver Torhild Fikseaunet og Sammy Masemola. 
Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockph Foto: Byline stor
Tro, kirke og miljø
Del
Vi som tror på Gud som skaper og opprettholder, har sterke grunner til å ta vare på miljøet og de fattige blant oss. Våre medmennesker er også en del av skaperverket!

I hele september og første uke i oktober markerer Den anglikanske kirke Creationtide – skapelsestiden, altså en tid hvor vi ønsker å sette fokus på Guds skaperverk og menneskenes ansvar for å forvalte skaperverket på best mulig måte. Det passer godt å markere denne tiden i løpet av søndagene mot slutten av treenighetstiden. Treenigheten er jo den samme Gud som skaper, frigjør og gir liv i overflod, alltid Far, Sønn og Ånd som virker som én Gud.

Høsttakkefest, som de fleste sikkert kjenner fra andre kirkelige kontekster, er en del av denne perioden, men skapelsestiden handler om mye mer. Høsttakkefesten er viktig, som en feiring av Guds gode gaver til menneskene og som påminner om at det er Gud som gir oss mat og det vi trenger for å leve. Likevel tar vi et skritt videre når vi feirer skapelsen, og benytter sjansen til å prise Gud for hvor fantastisk skaperverket er, for de uløselige båndene mellom jorda og alt som lever og de underfulle sammenhengene i næringsnett og værsystemer, ikke bare for vårt utbytte av det.

Vår rolle som bevisste skapninger med evne til å stille eksistensielle spørsmål, gir oss mennesker en særstilling i skaperverket. Så har vi også fått oppdraget om å ta vare på skaperverket, å legge det under oss, men på en slik måte som det sømmer seg for noen som er skapt i Guds bilde – med kjærlighet til alle og alt som lever.

Vi som tror på Gud som skaper og opprettholder, har sterke grunner til å ta vare på miljøet og de fattige blant oss. Våre medmennesker er også en del av skaperverket! Og vi ser rundt oss nå at vi står overfor store utfordringer; mangelen på rent vann er påfallende i store deler av verden, moderne produksjon av forbruksvarer og elektronikk har ført til utslipp av miljøgifter vi ennå ikke vet hverken omfanget eller konsekvensene av, ressursknappheten er tiltakende.

Matproduksjonen over hele verden trues av mangel på bier og humler som kan pollinere planter, og varmere klima truer levegrunnlaget for både for oss mennesker som er avhengig av jordbruk og andre arter som vil ha vanskelig for å tilpasse seg. Derfor er det all grunn til å minne om at Gud ikke skapte mennesket atskilt fra naturen, men som en del av den, uløselig knyttet til den og totalt avhengig av den.

LES OGSÅ : Kyrkjetungt miljøparti

Å ta vare på miljøet er det femte av Den anglikanske kirkes Fem kjennetegn for misjon , som uttrykker kirkens oppdrag i verden, ifølge Lambethkonferansen av biskoper, the Anglican Consultative Council, og det anglikanske Kirkemøtet. Disse fem kan kort oppsummeres som evangelisering, disippelgjøring, å hjelpe trengende, å kjempe for rettferdighet og å ta vare på miljøet. Videre uttrykkes punkt fem som «å etterstrebe å verne om skaperverket og å opprettholde og fornye livet på jorda». Dette gjør Den anglikanske kirke ved å jobbe for å minske sitt økologiske fotavtrykk, men også ved å oppfordre sine medlemmer til å være obs på egne vaner og forbruksmønstre.

LES OGSÅ : Kaster for milliarder årlig

Utfordringene kan være lokale eller globale; sør i Frankrike er det for eksempel naturlig å fokusere sparing av vann og utfordringene rundt kjernekraft, mens det i Norge kanskje er mer naturlig å fokusere på materielt forbruk og kasting av mat. Derfor er det opp til ulike menigheter, sokn og bispedømmer å finne ut hvilket fokus som monner mest der de befinner seg, men målet er det samme: å bli mer oppmerksomme på vår posisjon i skaperverket og det ansvaret vi har der vi er, og å motivere til mer miljøvennlige vaner i hverdagen. Vi må innse at vår frelse omfatter hele skaperverket, en forsoning med både Gud, våre medmennsker og naturen.

Denne måneden vil Den anglikanske kirke over hele verden takke Gud og be for skaperverket, og vi inviterer alle som ønsker å ta del i denne feiringen av skapelsestiden sammen med oss til å bli med: Be for miljøet, be for politikere og andre som tar beslutninger på systemnivå og be for oss alle at vi blir bedre forvaltere av de godene Gud har gitt oss.