SEND INN INNLEGG
KrFU-leder Emil André Erstad.
KrFU-leder Emil André Erstad.
KrFUs landsstyre på ville veier
Del
Det er med sorg og skuffelse vi er blitt gjort kjent med at KrFUs landsstyre vil fremme forslag om å fjerne det punktet i partiprogrammet til KrF som definerer ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne.

Det hevdes at det ikke er noen prioritert oppgave å kjempe mot likekjønnet «ekteskap» og homofil adopsjon.

KrFUs landsmøte skal ta stilling til programendringen 19.-21. september. At KrFUs landsstyre ønsker å forkaste Den treenige Guds skaperordning og Bibelens autoritet på dette området, er forstemmende.

DIREKTE: Partileder Emil André Erstads tale til landsmøtet kan du se direkte her på Dagen.no lørdag morgen klokken 09 .

Guds ord sier at mennesket er skapt i Guds bilde, skapt til mann og til kvinne. Kjønnspolariteten er en viktig del av Guds skaperplan. Det første ekteskapet på jord ble inngått i paradis. Guds ord sier:

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød» (1 M 2,24). I det seksuelle samliv blir mann og hustru «ett kjød».

Luther sier i forbindelse med det sjette bud at Gud priser og ærer ektestanden og fortsetter: «Derfor vil han også at vi skal ære ekteskapet og at vi skal holde det oppe og leve i det som en guddommelig, salig stand.

Dette er jo den første stand han har innstiftet, og derfor har han også skapt mann og kvinne forskjellige – som enhver kan se – ikke til utukt, men for at de skulle holde seg til hverandre, være fruktbare, få barn og oppdra dem til Guds ære.» (Luthers store katekisme).

Ifølge Guds ord er ekteskapet en skaperordning som gjelder så lenge denne tidshusholding varer. Men etter oppstandelsen fra de døde tas det ikke til ekte, heller ikke blir det gitt til ekte.

Stortingets flertall omdefinerte og dekonstruerte ekteskapet i 2008 etter forslag fra den rød-grønne regjeringen. Men Stortinget hadde ikke noe mandat til å gjøre det. Det var brudd både med Grunnloven 2 og med menneskerettserklæringen. Den nye loven er uttrykk for et opprør mot Guds gode skaperordning.

Det er en sekulær og ateistisk ideologi som ligger bak hvor Den treenige Gud er detronisert. Velferdsstaten er nå opphøyd til «gud».

Filosofen Nina Karin Monsen sier: «Den nye ekteskapsloven fra 1. januar 2009 vil endre vår forståelse av begrepene ekteskap, foreldre, barn, familie og slekt på en radikal måte – de gamle definisjonene er blitt forvist fra lovgivningen og gjort ugyldige.

Homofile, sosialister og liberalister har tilranet seg definisjonsmakten over ekteskapet; de har ikke bare avkristnet det, men de har gjort det til et redskap for radikalliberal familiepolitikk.» (Fra boka Kampen om ekteskapet og barnet.)

Det undrer oss at KrFUs landstyre har forkastet og gjort opprør mot Den treenige Guds skaperordning og sluttet seg til Guds fiender, det vil si homofile aktivister, sosialister og radikalliberale som har avkristnet ekteskapet og gjort det til et redskap for radikalliberal familiepolitikk.

Vi erkjenner at sterke krefter søker å kvitte seg med den judeo-kristne arven. For eksempel var en av hovedtankene i Frankfurterskolen å bruke Freuds ide om panseksualisme, det vil si å søke etter nytelse uavhengig av kjønn og identitet, nedbryte forskjellen mellom kjønnene og nedbryte de tradisjonelle relasjonene mellom kvinner og menn.

LES OGSÅ: Stortingsstøtte til KrFUs homoutspill

Men ifølge Guds ord er ekteskapet og familien den viktigste sosiale enhet i samfunnet. Derfor er det på sin plass å lytte til hva den kjente avdøde teologen Øivind Andersen har sagt om ekteskapet: «Derfor har sjelefienden like fra først av prøvd å ødelegge ekteskapet. Sanne ekteskap og kristne hjem hvor det leves rett etter Guds ord, er farlige for djevelen.

Det er grunnlaget for Guds rike menneskelig sett. Hvis djevelen ikke får ødelegge ekteskapet, får han ikke ødelagt et folk. Men kan det lykkes ham å ødelegge ekteskapet og den Guds ordning som gjelder for det, så ødelegger han selve folket, og folket går til grunne.»

Vi vil oppfordre KrFUs landsstyre til å trekke sitt forslag om å godkjenne «likekjønnet ekteskap» og heller støtte opp om ekteskapet mellom en mann og en kvinne som er innstiftet av Den treenige Gud.Skrevet av:

Gunnar Holth, 
Otto Jakobsen, 
Eivind Nilsen, 
Olav H. Kydland, 
Olav Andreas Dovland, 
Eivind Gjerde, 
Tollak Jakobsen, 
Erik Høiby, 
Dagfinn Natland, 
Bjørnar Nærland, 
Malvin Jekteberg, 
Magne Heggheim, 
Eivind Ydstebø, 
Olav Berg Lyngmo
, Steinar Handeland, 
Nils Terje Aarsland, 
Laurits Vingen, 
Tor Landro, Per Kørner, 
Åshild og Finn Asmussen, 
Bjarne Vestbøstad, 
Thomas Straumstein, 
Håkon Bergene Holm
, Jon Olav Østhus, 
Gina B. Skjørestad, 
Erene Solsvik Bruvik, 
Bodil Gjerde, 
Olav Aarsland
, Tobias Fjell,
 Sondre Kvalvik, 
Viktor Kvalvik, 
Magne Austneberg, 
Olav Bergene Holm, 
Per Bergene Holm, 
Dag Rune Lid, 
Oddbjørn Pedersen, 
Einar Sunde, 
Sigmund Voll
, Arvid Joramo, 
Olav Stokka, 
Eivind Kittang, 
Berit Gjerde Voster, 
Kari Ljønes Valland
, Reidar Sætre, 
Jakob Knutzen, 
Tore Arnegard, 
Runar Fiske, 
Tor Øystein Holm, 
Ruben Fjell
, Konrad Fjell, 
Sigrid og Arne Otto Skutlaberg, 
Arne Bjarte Lid, 
Rudi Stene, 
Andreas Brennsæther, 
Isak Skorpen, 
Cato Myklebust, Ivar Fiske, 
Nils Dybdahl-Holthe
, Ole Bjørn Kristensen, 
Anne-Lise Kristensen, 
Reidar Fiske, 
Kjell Skjørestad
, Christian Bothmann.