SEND INN INNLEGG
Åpen folkekirkes leder, Sturla
...
Åpen folkekirkes leder, Sturla Stålsett. Foto: Marte Christensen
Troens sentrum
Del
Vi tror at vi blir Guds barn i dåpen, ja enhver som er døpt.

Takk til Øystein Åsen for fem spørsmål til Åpen folkekirke :

 Det er ikke vanskelig å finne ut hva vi som organisasjon står for – vår plattform og vårt valgprogram er lett tilgjengelig på vår hjemmeside .  Det er disse synspunkter og saker vi som organisasjon står samlet om.

Når det gjelder de konkrete spørsmål som Åsen reiser, er det spørsmål som det nok vil være ulike syn på i Åpen folkekirke . Men som en ser av vår plattform, identifiserer vi oss med Den norske kirkes vedtatte selvforståelse og bygger på denne kirkens bekjennelse.

Det betyr for eksempel at Bibelen er kilde og norm for kristen tro fordi den gir oss evangeliet om Guds kjærlighet i Kristus Jesus, og at den skal leses i lys av dette som er troens sentrum.

Det betyr at vi tror at vi blir Guds barn i dåpen , ja enhver som er døpt.

Det betyr imidlertid ikke at vi nødvendigvis slutter oss til det som later til å være Åsens forståelse av «to utganger».

Det er vel heller ikke mest nærliggende å tenke på «anger» som troens fremste frukt. Snarere vil nok mange av oss se det som naturlig å tenke i retning av takknemlighet, glede, barmhjertighet – eller, med Paulus også her, «størst blant dem er kjærligheten».

Når det gjelder spørsmålet om likekjønnet ekteskap med nødvendighet fører til aksept av vigslet polygami, oppfatter jeg det som utelukkende retorisk og usaklig. Spørsmålsstillingen er selvsagt helt uaktuell.

polygami,paulus,kjærlighet,likekjønnet ekteskap,fortapelse,frelse,helvete,himmel,dåp,den norske kirke,Øystein Åsen,bibelen,tro,åpen folkekirke,sturla stålsett