SEND INN INNLEGG
«Valdresprofetien» - det globale vendepunkt
Del
«Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen.»

Det finnes vel ikke mange som kaller seg kristen som ikke nå har fått et forhold til denne profetien ( se link http://www.sokelys.com/?p=8188 ).

Det vil si at en profeti blir det først når alt går i oppfyllelse. Foreløpig er det bare litt over halvparten som man kan si har gått i oppfyllelse. Dermed kommer vi til det som er i ferd med å gå i oppfyllelse;

«Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge.» Vi kan vel si at dette mer eller mindre er gått i oppfyllelse.

Likeledes er det på trappene at dette muligens kommer til å gå i oppfyllelse; «Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem.» Det er vel bare ytterste høyre fløy, de bruneste av de brune, som åpent ytrer et slik ønske i dag. Men skal vi tro at «Valdresprofetien» kommer til å gå i oppfyllelse så vil jo da dette skje mer og mer.

Noe som folk i dag har vanskelig for å tro er den siste påstanden; «De vil bli behandlet slik som jødene før krigen.»

Men skal vi forholde oss til hele «profetien» så må vi også forholde oss til dette. Det vi videre må forholde oss til er; «hva slags regjeringer vil vi ha i Norge og Skandinavia som lar dette skje?» Eller vil det bli slik at tilstandene vil komme slik ut av kontroll at det er store «kriminelle gjenger» eller «brunskjorter» som vil herje i gatene? Slik var det i Tyskland like før krigen.

Jeg tror det vil bli en kombinasjon som da blir lik Tysklands førkrigstid hvor et styrende parti stilltiende godtok «brunskjortenes» herjinger. Så la oss da dra dette videre. Hvilken type partier i dag vil være nærmest til å kunne la disse ting skje uten å blande seg inn? Eller vil det komme et nytt parti, som i Tyskland, som vil la dette skje?

Og i så fall hvilken type mennesker eller politikkere vil det være som kommer til å danne og drive frem et slikt parti? Det er bare ett svar på det og det kan vi også finne i eksempler fra førkrigstiden. GLOBALISTER! Også skult bak ordet nasjonalister. Altså en salig sammenblanding. Ikke det man i dag forbinder med nasjonalister, men det som man misforstått forbandt med nasjonalister på 1930 tallet.

Fordi som i Tyskland så vil de ha verdensherredømme som mål i den forstand at de vil stå for en verdensorden, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Historien vil altså nok en gang gjenta seg fordi vi aldri lærer. Aldri! Det er nemlig menneskets natur og ikke ta lærdom og omvende seg. Så hvilke politiske partier i Norge og Skandinavia er det som ligger nærmest til igjen la historien gjenta seg. Jo de partier som har flest globalister på listene. Så det blir altså ikke de partier som i dag vil ha en rettferdig ordning for innvandrere og flykninger, men de partier som ikke bryr seg om dem, men bare vil ha deres stemmer og derfor later som om de bryr seg om dem. Derfor sier en viss Mulla; «Stem AP, hvis ikke SV eller Rødt.»

Vi vet at Antikrist kommer og han er mest sannsynlig allerede født og går iblant oss et sted, mest sannsynlig i Europa. Det er satan som vil være drivkraften bak hele denne smørja. Det vil være de religiøse som har et skinn av Gudsfrykt som vil være de som til slutt forråder innvandrere. Ikke de som i dag står for ordnede forhold. Det vil ikke bli de som de fleste i dag tror det vil bli som kommer til å oppfylle denne profetien.

Derfor skal vi være ytterst forsiktig med hva vi godtar av MSM. Hovedtyngden av media. Enten bør vi bestemme oss for at hele denne profetien kommer til å gå i oppfyllelse eller så må vi bare kaste den. Personlig vil jeg se det an enda en stund til, men jeg heller til at den går i oppfyllelse og vil altså beholde den inntil videre. Men to ting gjør jeg; jeg lar ikke det som sies i MSM få lov å passere ufiltrert og det bør heller ikke du gjøre. Og jeg har bygget et hus i Filippinene …