Foto: Adobe Stock
Baktanker
Korthus eller hjørnestein?
Del
Kristen tro kan fortone seg som begge.

Jeg har ikke mye greie på kortspill. Uno med barn og barnebarn er vel det nærmeste jeg har vært disse små rektangulære glansede pappbitene. Men korthus har jeg bygd. De samme kortene satt på høykant. Det er spennende å se hvor høyt man kommer!

Men sårbart er det. Fjerner man ett kort ett eller annet sted i bygget, faller hele huset sammen.

Av og til når jeg hører den kristne samtalen, privat eller offentlig, får jeg en følelse av at det kristne byggverket, i alle fall for noen, fortoner seg som et slikt korthus. Det er så mange detaljer og elementer som må være på plass, og hvis du rører ved en eller ett av dem, faller hele byggverket sammen.

Det var vel dette som var fariseernes dilemma den gang Jesus kontinuerlig hadde konfrontasjoner med dem. Et sinnrikt religions-system som ikke måtte røres. Sabbatsbudet for eksempel. Når Jesus stadig helbredet på sabbaten, kollapset hele deres religiøse byggverk.

I dag er det en rekke synspunkter mange kristne må ha på plass for at deres «hus» ikke skal falle sammen. For noen gjelder det politiske og etiske synspunkter, for andre synet på Israel og tidens tegn, for andre igjen må det stemme at jorda ble skapt for 6.000 år siden. Og noen opplever at deres byggverk raser når bønnesvaret eller helbredelsen uteblir.

Nå skal vi feire påske

Tross pandemi og unntakstilstander står påskens budskap støtt.

Da en lam mann som satt i en av portene i Jerusalem og tigget, var blitt helbredet, benyttet Peter anledningen til å forkynne påskens evangelium. Han sa: «Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein» (Apg 4,10–11).

Hjørnestein! Det er bunnsolide saker! Ja, i Salme 118,22 profeteres det om Jesus at er selve hovedhjørnesteinen! Selve nøkkelsteinen i Guds byggverk som alt annet hviler på. Urokkelig ligger den der for all framtid og tåler all slags motstand og alt slags vær.

Personlig er jeg glad for at min kristne tro er knyttet til denne hjørnesteinen. Og når mitt liv og mine livserfaringer noen ganger kommer til kort (!), står jeg likevel trygt på en grunnvoll som holder.

God påske!

påske,einar nymoen,hus,sammen,kristne,korthus,hjørnestein