broadcast ikon hvit
annonsørinnhold fra Den Norske Israelsmisjon
En innholdsrik reise gjennom B
...
En innholdsrik reise gjennom Bibelen Foto: Den Norske Israelsmisjon
Opplev Bibelens røtter i Israel
Del
Den Norske Israelsmisjon startet opp Bibelskolekurset First:Israel i 2018. Kurset er blitt så populært at søkertallet har passert 60 personer.

I byen hvor hver eneste stein er av historisk verdi sitter en gruppe norske ungdommer. De er et levende bønnesvar over manglende bibelkunnskap hos unge. Disse ungdommene har dedikert to måneder av sitt liv til å bli enda bedre kjent med Gud og konteksten til verdens mest solgte bok gjennom tidene.

De unge får et unikt innblikk i en verden som både er lik og ulik vår egen. Den er både kjent og fremmed. Samfunnet er ikke preget av kristne verdier, men av jødiske. Samfunnet består ikke av ulike kirkesamfunn, men av ulike jødiske og ikke jødiske grupperinger. Gatene er fylt av saddukeere, esseere, fariseere, skriftlærde, grekere, samaritaner, romere, nasareere og mange andre grupper. Det er navn vi kjenner så godt, men som de fleste av oss ikke vet noe særlig om.

Bedre kjent med det jødiske samfunnet

Ved hjelp av en rekke inspirerende personer får studentene en innholdsrik reise gjennom Bibelen, og de får bli kjent med det jødiske samfunnet som Jesus var en del av og vokste opp i. De får møte esseerne og deres livsstil, de får sitte og observere fariseernes diskusjoner med Jesus og de får oppdage hvordan de ulike gruppene av jøder og ikke-jøder måtte ha opplevd det Jesus sa. Plutselig ser en Jesu ord fra ulike gruppers synspunkt og Hans ord blir plutselig mer innholdsrikt.

«Først var det utfordrende å oppdage at Jesus var jøde for jeg har sett for meg Jesus som en som passer inn over alt. Samtidig ble det veldig trosstyrkende, fordi jeg får lov å lære Ham mer å kjenne», kunne en av deltakeren slå fast.

Undervisning på bibelskolen

I Qumran får de høre en bibeloversetter fortelle om hvordan dødehavsrullene ble til, og hvordan det påvirket ulike Bibeloversettelser. Ved en arkeologisk utgravning får de en eksklusiv omvisning av en arkeolog. I Nazareth får de se hvordan en levde på Jesu tid, og i Galilea får de kjenne på vitaliteten av rennende vann og skygge.

Investerer i neste generasjon

Den Norske Israelsmisjon startet opp Bibelskolekurset First:Israel i 2018 sammen med Caspari Center og Ungdom i Oppdrag – Rogaland. Sammen har de utviklet et konsept som favner bredt og som tar med seg det beste fra de ulike organisasjonene, et konsept som vektlegger fordypningen i Bibelen og lidenskapen om å dele troen på Jesus med andre.

På den måten er vi med å la flere unge oppdage Bibelens dype røtter. Den strekker seg langt tilbake, lenger enn horisonten av dagens kirkesamfunn. Røttene stikker dypt inn i historien til Abraham, Isak og Jakobs ætt og deres historie med Gud. Den Norske Israelsmisjon vil være med å gi nye generasjoner en lengsel etter Bibelen, vil du også være med?

Kurset er blitt så populært at søkertallet har passert 60 personer, over tre ganger så mange som en kan tilby studieplass til. Det er et bønnesvar på de mange bønnesukk om unge menneskers manglende bibelinteresse. Et bønnesvar med en tydelig Guds-signatur. Et bønnesvar som mottas med stor takk. For vi er blitt bønnhørt.

Invester i dette konseptet – gi ditt bidrag!

israelsmisjonen,den norske israelsmisjon,caspari center,first-israel,bibelskole,dødehavsrullene,qumran,bibelen,ungdom i oppdrag