Test video
Etter sju timer på overtid ble Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Journalistlag (NJ) enige om årets tariffoppgjør.
Det er enighet i journalistoppgjøret. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB
Det er enighet i journalistopp
...
Det er enighet i journalistoppgjøret. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB
Del

Resultatet av oppgjøret er et generelt tillegg på 3.500 med virkning fra 1. april og en protokoll om kompetanseutvikling for alle redaksjoner, skriver NJ i en pressemelding.

NJ-leder Hege Iren Frantzen sier at det til dels har vært vanskelige forhandlinger.

– Arbeidsgiverne har pekt på den økonomiske situasjonen som koronapandemien har skapt. Vi har minnet dem på at journalistene har stått på og gitt alt i månedsvis, strevet med smitterisiko ute på jobb, under vanskelige forhold på hjemmekontor og i lange dager ute i redaksjonene, sier hun.

MBL: Innenfor rammen

MBL har beregnet oppgjøret til å være innenfor rammen på 1,7 prosent, som ble resultatet i frontfagsoppgjøret. Det generelle tillegget utgjør ifølge beregningene 0,3 prosentpoeng, mens overheng og glidning utgjør resten.

– Dette innebærer et oppgjør innenfor frontfagets ramme og gir reallønnsvekst. Vi er fornøyde med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som er tilpasset den utfordrende situasjonen bransjen står i, sier forhandlingsleder Pernille Børset i MBL.

Hun mener forhandlingene har vært krevende, men konstruktive.

Enige om kompetanseheving

Videre er partene enige om å jobbe med spørsmål som bærekraft og kompetanseheving, som har vært sentrale temaer i årets oppgjør, i tariffperioden.

Det er også enighet om at den såkalte Sliterordningen, som partene sluttet seg til da den trådte i kraft i fjor, nå skal ligge fast som et bilag til Journalistavtalen.

Videre minner både arbeidsgiversiden og NJ om viktigheten av at bruken av midlertidige ansatte skal drøftes med tillitsvalgte minst én gang i året.

(©NTB)