FRED: Bibelen snakker mye om f
...
FRED: Bibelen snakker mye om fred. Duen, hvis navn spiller på fred, er blant de fremste symbolene den bruker på fred mellom Gud og mennesker. Foto: Ipopba, Adobe Stock
Tusenårsspørsmålet i salmeboken
Del
Salmen ble skrevet til kong Harald, men handler om et annet rike enn kongeriket Norge.

Bibelen oppfordrer de kristne til å synge lovsanger, altså sanger som lovpriser Gud. Enten en leiter i Det gamle eller Det nye testamentet er det lett å finne oppfordringene til å takke i alle situasjoner. Gud er den samme til evig tid, og han er alltid god, så da finnes det alltid grunn til å takke og lovsynge.

Kongelig

Salmen «No stig vår song, vår takk» ble skrevet til kong Haralds 70-årsdag, og er ført i pennen av Edvard Hoem. Senere har den havnet i Norsk salmebok , så vel som i kronprinsesse Mette Marits salmeutvalg på albumet «Sorgen og gleden». Her finnes takk for alt vi har fått, sammen med bønn om at vi skal få se enda mer av Guds rike.

Tusen år

Nytt norsk salmeleksikon trekker blant annet frem strofen «La rettferd fylle tusen år!», i andre vers, i sin omtale. Ifølge leksikonets forfattere kan de tusen år forstås på mange måter. Enten som et annet bilde på «nådens korte tid» (som står i starten av samme vers). For Gud er som kjent én dag som tusen år og tusen år som én dag, slik Peter skriver det.

Åpenbaringsboken

Men, heter det, det kan også spille på det nye tusenåret som nylig var startet da salmen ble skrevet, «kristendommens tredje tusenår og det andre tusenåret for vår norske kyrkjesoge.» I tillegg åpner forfatterne for flere andre betydninger, tolkninger kanskje flere av leserne også vil tenke på. Som kjent er tusenårsriket et begrep fra Johannes' Åpenbaring 20 , der det snakkes om «de tusen år» der Satan er bundet av en engel og freden hersker på jorden.

Litt av hvert

En slik kobling til Åpenbaringsboken kan selvsagt ta opp i seg både element av en tidsepoke «De siste tider», en mer kalenderspesifikk tenkning der vi er i starten av et nytt tusenår, samt en mer tradisjonell tenkning om Johannes' Åpenbarings tusenårsrike.

Sikkert er det at kirkens bønn alltid har vært at Guds rettferdighet skal komme, i tusen år og i all evighet.

No stig vår song, vår takk

No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd,

for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær.

Vi takker deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord.

Vi takker for den mørke natt, og vårens tid, for alt som gror.

-----

No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid.

Da skapte du vår vakne sjel som lid når andre lid!

Ditt tålmod lindrar galme sår, men dagleg blir din skapning krenkt.

La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt!

-----

No stig vår song, vår takk til Gud, for denne heim, vår jord,

for barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord!

Vi takker for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg,

for tankens glans, for hjarteslag og alle under på vår veg.

-----

No stig vår song, vår takk til Gud for Han, som er vår fred.

Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned.

Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, for bølgjers slag:

Kom natt, kom søvn kom morgongry kom evig sommars lyse dag.

paywall
paywall
paywall
ukens salme,edvard hoem,tusenårsriket,johannes åpenbaring,kronprinsesse mette-marit,norsk salmebok,norsk salmebok 2013,no stig vår song, vår takk