ORDNINGER: Hvis en mener at situasjonen alt i dag er kirkesplittende, hvilke ordninger tenker en seg kan ivareta de som vil holde fast på kirkens tradisjonelle syn? spør Jan Roald Dahlstrøm.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Utfordringer etter kirkevalget

onsdag 23. september 2015

Synspunkt

Hva tenker en om veien videre dersom Kirkemøtet faller ned på motsatt standpunkt av Levende Folkekirkes?

Hvilken vei vil en vise mennesker som opplever det problematisk å være i en kirke som er 
på kollisjonskurs med Guds ord?

«I dag avgjøres kirkens fremtid» var oppslaget på første side i Dagen 14. september.

I dag avgjøres kirkens framtid  

I lederen på side to kan vi lese at den nåværende debatt trolig er et sidespor sett i et større perspektiv. Åpen Folkekirkes standpunkt kommer ikke til å bli dominerende i kirken, mener Dagen.

Hvordan kunne da kirkens fremtid bli avgjort 14. september?

Også Levende Folkekirke mener at kirkevalget var svært viktig for kirkens fremtid. Men går ikke problemene dypere?

Realiteten er at både biskoper og prester allerede lærer det motsatte av hva Levende Folkekirke ønsker å oppnå. Forbønns- og velsignelseshandlinger praktiseres i flere bispedømmer.

Kirkemøtet åpnet i 2007 for at samlevende av samme kjønn kan inneha stillinger i kirken.

Øivind Benestad sier til Dagen at uansett utfall av kirkevalget, vil han fraråde noen å melde seg ut av kirken. Sannheten går ikke ut på dato, seier han.

Sannheten kan dessverre likevel gå ut av kirken. Det bibelske ideal er ikke en konturløs og kravløs folkekirke, sikret og tilpasset modernitet og statlig velvilje.

Det har blitt uttalt sterke ord om situasjonen i kirken og kirkevalget, ikke minst fra Dagen og Levende Folkekirke. Hvilken praktisk konsekvens skal de sterke ord få?

Blir det slik at livet i menighetene går som før selv om kirken innfører ny liturgi?

Skjer det en stille tilpasning til en lære som bryter med Bibelen og det som har vært en felles kristen forståelse?

I denne sammenhengen kan det være interessant å se hva som skjedde med Carissimi. I desember 2007 gikk en gruppe prester ut med oppropet «For enhetens skyld». Basisdokumentet ble kalt Carissimi.

Oppropet ville kjempe for at klassisk tro ikke måtte isoleres eller utestenges fra Dnk, men fornyes, styrkes og reetableres. Et stykke på vei noe av det samme som Levende Folkekirke legger vekt på. En ville dessuten sikre et læremessig rettsvern med direkte konsekvens for tilsyn og nattverdfellesskap.

I oppropet «For enhetens skyld» heter det at en vil arbeide for alternativt tilsyn slik at vi får etablert et legitimt rom og en ledelse som kan bekrefte kirkens apostoliske karakter og vitnesbyrd.

En vil holde fram retten til å avstå fra gudstjeneste- og alterfelleskap med biskoper og prester som fremmer den nye læren og meddele de vranglærende biskopene at en ikke har tillit til deres læremessige tilsyn. 500 personer skrev under, derav omlag hundre menighetsprester.

Det viste seg umulig å sikre et læremessig rettsvern med konsekvens for blant annet tilsyn og nattverdfellesskap.

Hvor mange, om noen i det hele tatt, som praktiserer å avstå fra gudstjeneste og alterfelleskap med biskoper og prester som fremmer den nye læren, er uvisst. Og hva slags reaksjoner vil det møte i menighetene?

Er det mulig å få støtte for en slik praksis i menigheter og i menighetsråd der en ser på samlivsspørsmål relatert til homofilisaken som noe en kan leve med motsatte likestilte syn på?

Levende Folkekirke ser på kirkevalget 14. september som avgjørende for kirkens fremtid. Men hva tenker en om veien videre dersom Kirkemøtet faller ned på motsatt standpunkt av Levende Folkekirkes?

Hvilken vei vil en vise mennesker som opplever det problematisk å være i en kirke som er på kollisjonskurs med Guds ord?

For noen handler det også om integritet og samvittighet. Og hvis en mener at situasjonen alt i dag er kirkesplittende, hvilke ordninger tenker en seg kan ivareta de som vil holde fast på kirkens tradisjonelle syn?

Dagen skriver i sin lederartikkel at det nå er behov for nytenkning. Det er en utfordring Levende Folkekirke og Dagen bør gjøre noe med.

Les også: Stemmer Levende folkekirke inn