TO SYN: Konservative har ennå en legitim plass i kirken, og har all rett til å samles om det teologiske grunnlaget for sitt syn, skriver Vidar Haldorsen. Kirkemøtet vedtok i januar at Den norske kirke har to syn på ekteskapet. Foto: Ned Alley, NTB Scanpix  Foto: 

Utenfor i den Åpne folkekirken

fredag 13. oktober 2017

Synspunkt

Åpen folkekirke har vansker med å leve med at de har meningsmotstandere i kirken som aldri kommer til å la seg «reformere» til Åpen folkekirke og det sekulære samfunnets samlivssyn.

Det er som om Ap skulle forlange å ha med en agitator for formueskatt i ethvert Frp-møte, for å balansere det hele. Åpen folkekirke kjenner uro når konservative møtes til temakveld, uten at liberale stemmer er til stede for å regulere sammenkomsten.

Det får en til å tenke på Norge under konventikkelplakaten. Inntil 1842 hadde ikke lekfolk lov til å ha oppbyggelige samlinger uten åndelig (stats-) kontroll av en prest. Slik vil heller ikke Åpen folkekirke ha noe av at en liten gruppe tradisjonelle kristne i Ørsta inviterer en nytestamentlig ekspert og homofil til et lavmælt seminar om homofili. Åpen folkekirke hadde ikke mottatt invitasjon, og Therese Utgård, leder i Møre-avdelingen av Åpen folkekirke, sendte ut en bekymret pressemelding mot arrangementet.

Åpen folkekirke har vansker med å leve med at de har meningsmotstandere i kirken som aldri kommer til å la seg «reformere» til Åpen folkekirke og det sekulære samfunnets samlivssyn. Konservative har ennå en legitim plass i kirken, og har all rett til å samles om det teologiske grunnlaget for sitt syn. Det er absurd at «Åpen» folkekirke krever å ha sine egne agitatorer til stede på møter konservative kristne har om homofili. Nesten parodisk blir det når Utgård kommer med begrunnelsen; innholdet på samlingen er nemlig utdatert og det trengs oppdatert faglighet.

Hvem er utdatert? Hva er faglighet? Tekstene om homofili i Bibelen, som Åpen folkekirke ikke vil la seg forplikte på, ble skrevet til en samtid der homofilt samliv var fullt ut akseptert. Evangeliets pionerer kjempet for Guds skaperordning, ekteskapet. Utgård savner faglighet. Den inviterte foreleseren, Bjørn Helge Sandvei, har undervist i nytestamentlig gresk i en mannsalder. Og det er mer enn faglighet.

Sandvei representerer Åpen folkekirkes torn i siden, kristne homofile rollemodeller som velger å leve etter Bibelens lære. De er Åpen folkekirkes største anfektelse, for de viser at det går an og at noen – slik som Sandvei – vil betale en så høy pris for evangeliet. Det er et martyrium som passer Åpen folkekirke dårlig. Sandvei representerer altså både teologisk kompetanse og personlig erfaring med homofili. Men det er visst ikke nok når meningene hans ikke lar seg inkludere i den åpne folkekirken. Jeg håper det ikke er med overlegg, men Utgård kommer i fare for å krenke Sandvei når hun stempler hans bibelske og kostbare livsstil som utdatert.

Åpen folkekirke var ubeskjedne i mindretallsposisjon, og det har ikke blitt bedre når de nå har flertall i kirkens øverste organ, Kirkemøtet. Derfor kan Åpen folkekirke nå øke trykket mot den eneste samlivsetikken de vil ha ut av kirken, den tradisjonelt kristne. De kan hause opp stemningen og drive «no-platforming». De vet at ved kun et pust inn i ekkokamrene i sosiale medier, rettes det en storm mot konservative enkeltmennesker. De kaller på lokalpresse og NRK, som stiller opp for å gjøre livet vanskelig for de eneste Åpen folkekirke ikke er åpne for.

Da Åpen folkekirkes syn var i mindretall, drev deres folk demonstrasjoner og brøt jevnt og trutt med kirkens lære. Høylytt. Mange har kanskje glemt at nåværende leder i Oslo bispedømmeråd for noen år siden inngikk likekjønnet ekteskap i Kampen kirke i en iscenesatt demonstrasjon. En dommer satt i våpenhuset og gjorde unna formalitetene, og prest Aud Sigurdsen utførte «vigselen» ved alteret. Åpen folkekirke har dermed legitimert selvtekt og demonstrasjoner for teologiske minoriteters meninger – selv i kirkerommet. Men når det er deres egen ideologi som utfordres, er en bibeltime på et bedehus mer enn kan tåles.

Uansett hva som skjer i kjølvannet etter denne hendelsen, beklagelser, eller forsikringer fra for eksempel konservative biskoper; nok er slag er vunnet for Åpen folkekirke. Budskapet er mottatt og forstått av de konservative; kostnaden skal bli for høy. Ingen ønsker å bli hengt ut i sitt lokalmiljø. Det betyr ikke noe at ethvert tenkende menneske i landet gjennomskuer Åpen folkekirkes «toleranse». Hele det sekulære samfunnet er nemlig samstemt i at målet «helliger» midlet i den edle kampen mot tradisjonell kristen samlivsetikk.

Men, Utgård, jeg har en oppfordring til deg: Fra nå av inviterer du vel en kompetent meningsmotstander til hvert møte i Åpen folkekirke? Det trengs mer teologisk balanse hos dere! Inviter Øyvind Benestad. Da garanterer jeg høflighet, saklighet og høyt nivå. Håper han takker ja, for jeg tviler på om Bjørn Helge Sandvei vil komme.

Les også: