POLEN: Å angripe ytringsfriheten, og å forsøke å legge lokk på deler av sannheten om Holocaust, vil verken tjene Polen, Europa eller kommende generasjoner, skriver Hans Fr. Grøvan. Bildet er fra inngangspartiet til dødsleiren Auschwitz-Birkenau i Oswiecim i Polen. 
  Foto: Matthias Schrader, AP Photo/NTB scanpix

Uansvarlig, sårende og farlig polsk beslutning

tirsdag 6. februar 2018

Synspunkt

Norge bør si tydelig i fra mot polsk lov som innskrenker ytringsfriheten og fornekter deler av sannheten rundt Holcaust.

Kun dager etter at verden markerte den internasjonale minnedagen for Holocaust, og frigjøringen av Auschwitz-Birkenau, valgte det polske senatet å vedta en lov som gjør det straffbart å beskylde Polen for å være delaktige i Nazi-Tysklands forbrytelser under krigen. Dette er en uansvarlig, sårende og farlig beslutning. Norge bør ta saken opp med polske myndigheter og utrykke at et slikt lovforslag representerer en negativ og bekymringsfull utvikling. Norge bør også i større grad innta en pådriverrolle internasjonalt for økt innsats mot antisemittisme og jødehat.

 

#holocaust Lederartikkel i Dagen.

Posted by Dagen on 30. januar 2018

 

Det er forståelig at polakker kjenner det vanskelig og urettferdig når man snakker om Auschwitz og andre utryddelsesleirer som nazistene bygde i Polen som «polske konsentrasjonsleirer». Det var nazistenes konsentrasjonsleirer. Man må også huske at svært mange polakker mistet også livet under krigen, og okkupasjonstiden. Det er også god grunn til å minnes med ære de polske enkeltmenneskene som forsøkte å hjelpe jødene.

Samtidig kommer man ikke fra at polakker var både direkte og indirekte medskyldige i de uhyrlige handlingene som ble begått. Polsk jødeforfølgelse både under og etter krigen er godt dokumentert. Det skjedde også i andre land Tyskland okkuperte. Også Norge har en mørk historie når det gjelder samarbeid og manglende motstand mot nazistenes jødeforfølgelser. Det er en historie som lenge har blitt tonet ned og til dels blitt usynliggjort i våre heltefortellinger fra krigens dager.

Sannheten er at både Norge og Polen skylder ofrene og framtidens generasjoner å få fram hele sannheten om holocaust. Det gjelder også de sidene som smerter mest.

I Norge har vi de siste årene hatt en oppvåkning rundt de norske jødeforfølgelsene, blant annet knyttet til flere bokutgivelser. For eksempel Vebjørn Selbekks bok Jødehat på norsk. Vi har også i forrige stortingsperiode, etter årelang kamp fra KrFs side, fått på plass en handlingsplan mot antisemittisme og jødehat. Polen, med en lovgivende forsamling som i stadig større grad preges av nasjonalisme, går dessverre i motsatt retning. Loven som nå er vedtatt strider mot ytringsfriheten, og kan bli et effektivt hinder mot de som søker å få fram den fulle og hele sannheten om polsk deltakelse i nazistenes jødeforfølgelser.

Polske politikere vedtok loven for å beskytte og styrke Polens anseelse i utlandet. Resultatet kan fort bli det motsatte. Å angripe ytringsfriheten, og å forsøke å legge lokk på deler av sannheten om Holocaust, vil verken tjene Polen, Europa eller kommende generasjoner. Derfor gjør Polen best i aldri å iverksette lovvedtaket. De bør i stedet legge det bort, for godt.

 

For Gordon Andersen er det viktig at barna lærer om Holocaust. Det har gjort sterkt inntrykk på datteren Gloria (16)....

Posted by Dagen on 9. januar 2018