LEDERE: Jeg opplever at Normisjon ønsker at alle mennesker, uansett bakgrunn, skal kunne være en del av fellesskapet, men stiller krav til lederne sine, skriver Stefan Avila.  Foto: Illustrasjonsfoto: Dagen arkiv

Trosfrihet og diskriminering

mandag 26. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Bedehuskor trekker seg i protest etter at homofil ble nektet å synge"

Synspunkt

Selvfølgelig har homofile akkurat det samme ukrenkelige menneskeverdet som alle andre. Men det er ikke menneskeverdet som bestemmer om du har rett på en lederrolle som det å lede andre i lovsang er.

De siste dagene på Sørlandet har vært preget av et opprør mot diskriminering av homofile på Iveland bedehus. Debatten startet etter at en fra bedehusets lovsangsteam ble nektet av styret å være med og lede forsamlingen i lovsang fremover fordi han lever i et homofilt forhold.

 

Iveland Bedehus er drevet av Normisjon, og er det eneste kristne samlingsstedet i kommunen utenom kirken. Normisjon - #bedehus - #kor - #homofile - DagensDebatt.no - Dagen

Posted by Dagen on 23. februar 2018

 

Videre har debatten utviklet seg til å kritisere Normisjons retningslinjer for å være i strid med likeverd og menneskeverd. Aps varaordfører går så langt som å vurderte om kommunen kan fortsette å støtte bedehusets lag og foreninger med kulturmidler. Hun mener Normisjon stenger mennesker ute og bidrar til diskriminering. Men i hvilken grad er dette diskriminering, og har vi en reell trosfrihet uten retten til å velge en leder ut fra ønskede kvalifikasjoner?

Selvfølgelig har homofile akkurat det samme ukrenkelige menneskeverdet som alle andre. Men det er ikke menneskeverdet som bestemmer om du har rett på en lederrolle som det å lede andre i lovsang er. Jeg opplever at Normisjon ønsker at alle mennesker, uansett bakgrunn, skal kunne være en del av fellesskapet, men stiller krav til lederne sine.

Dersom jeg er for fri markedsøkonomi er jeg sikkert velkommen til å være en del av Ap, men det betyr ikke at jeg har rett til å få en lederposisjon. Det som er vakkert med friheten er at jeg da kan velge å ikke være en del av det. Jeg kan finne et annet sted der jeg føler meg mer velkommen og er mer enig.

Problemet blir når samfunnet ønsker å regulere andres tro fordi det ikke stemmer med ens egen overbevisning. Er det et slikt samfunn vi vil ha? Et slags flertallsdiktatur der ens tro, og utøvelsen av den, må samsvare med flertallet? De fleste vil nok si nei, men når varaordføreren vurderer å diskutere kutt i støtte til bedehusets lag og foreninger, viser det at trosfriheten er på ingen måte selvsagt, ikke engang i Norge. Det viser en utvikling der trosfriheten blir innskrenket og trossamfunn må drive på samfunnets premisser, ikke sine medlemmers.

Skal en gi støtte til kulturtilbud så gir en det til alle aktuelle, ikke bare dem som har interne retningslinjer som tilfredsstiller kommunens politikere. Da kan en heller la vær å gi til alle. Skal en se hele mennesket i dagens samfunn er trosfriheten viktig og skal kunne praktiseres så lenge det ikke er brudd på Norges lover. Et samfunn med mangfold betyr at vi skal kunne være forskjellige fordi vi er forskjellige. Det er det som gjør oss unike.

 

LEDERARTIKKEL: «Iblant har jeg spurt meg selv om intervjuobjekter svarer annerledes når de vet at det er Dagen som spør....

Posted by Dagen on 24. februar 2018

 

Espen Ottosen: – Det er problematisk at mange anser det å være homofil og å leve ut sin seksualitet som samme sak, sier...

Posted by Dagen on 25. februar 2018