HELSE: Vi i sosialdemokratisk liste går til valg på å bedre den psykiske helsen blant studenter. Vi kjemper for et universitet som tilrettelegg­er for alle studenter, uavhengig av religion, seksualitet og sosial bakgrunn. Vi er på lag med alle studenter, skriver Terje-André Kvinlaug. På ­bildet er han sammen med styreleder Sajjad Younas i Bergen Moské.  Foto: Simen Søvik

Studentimam: Et universitet for alle

fredag 24. mars 2017

Dette innlegget er en respons på "Kristen politiker vil ha student-imam"

Synspunkt

Jeg tar meg ikke nær av det, men det er skremmende å se utviklingen i samfunnet. Hvis en bygdegutt fra bibelbeltet kan oppleve noe slikt, så kan jeg bare forestille meg hva en muslim kan oppleve.

Les også: Hetset etter studentimam-forslag

-----

De siste dagene har debatten rast i Dagens kommentarfelt. Forslaget om studentimam har blitt møtt med jubel og forståelse i Bergen moské og i store deler av studentmiljøet. Det har også vakt stor harme i kommentarfeltene.

Sosialdemokratisk liste ved UiB går til valg på å forebygge psykiske sykdommer blant studenter. 33 prosent av studenter sliter med middels alvorlige eller alvorlige symptomer (SHoT 2014). Dette er et alvorlig samfunnsproblem. En studentimam, som studentprestene og psykologene, vil være med å forebygge psykiske lidelser. Her kan alle studenter som har behov for det snakke om oppturer og nedturer i livet.

Universitet i Bergen er en institusjon som skaper kunnskap. Studenter, uavhengig av religiøsitet, seksualitet og sosial bakgrunn skal kunne delta og tilegne seg kunnskap som skaper en forståelse av hvilket samfunn vi lever i.

Vi lever i et flerkulturelt samfunn. Det byr på mange utfordringer, men åpner også opp for mange muligheter. I møte med morgendagens utfordringer er dialog løsningen. En studentimam vil ikke bare være en samtalepartner, men også en brobygger som skaper forståelse og respekt. Og som viser det samme til andre livssyn.

Debatten i enkelte kommentarfelt har vært hard, særlig hos avisen Dagen. Til sammenligning fremstår kommentarfeltet hos Document.no nyansert og reflektert. Jeg ønsker disse meningene velkommen, de skal respekteres, men ikke nødvendigvis aksepteres. Jeg har fått melding hvor jeg har blitt kalt en jævla forræder, i konservative kommentarfelt det har blitt stilt spørsmål ved min tro på Jesus og min sinntilstand.

Jeg tar meg ikke nær av det, men det er skremmende å se utviklingen i samfunnet. Hvis en bygdegutt fra bibelbeltet kan oppleve noe slikt, så kan jeg bare forestille meg hva en muslim kan oppleve.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen kastet seg også inn i kommentarfeltet i avisen Dagen, han argumenterer følgende: «Et tilbud om studentimam vil måtte arbeide ut fra samme premisser og med tilsvarende oppgaver som studentprestene. Universitetet i Bergen vil da bidra til å legge tilrette for et slikt velferdstilbud etter behov. Ved Universitetet i Bergen har vi studenter fra mange land fra hele kloden, ulike kulturer og religioner. Vi mener dette mangfoldet er en styrke for vår utdanningsinstitusjon og av stor merverdi i studiehverdagen. Derfor tilstreber vi også et velferdstilbud som gjenspeiler dette mangfoldet.»

Vi i sosialdemokratisk liste går til valg på å bedre den psykiske helsen blant studenter. Vi kjemper for et universitet som tilrettelegger for alle studenter, uavhengig av religion, seksualitet og sosial bakgrunn. Vi er på lag med alle studenter. Er du student ved UiB håper jeg du stemmer på oss.

Godt valg!

-----

Les intervjuet med Kvinlaug her: