NEDSETTENDE: Det gir status i mange kretser å snakke nedsettende om motparten. Det gjør naturviterne, og det gjør noen av seksdagers-kreasjonistene. I begge leirene bør man minnes fariseeren i tempelet, og holde seg for god til å hovere over sine motstandere, skriver Johan Moan.  Foto: Illustrasjonsfoto: Yay Images

Skapelse og skrifttroskap

tirsdag 4. oktober 2016

Synspunkt

Alle bør være varsomme med for sterke ord i den ene eller i den andre retning. Fromhet og varhet preger ikke de mest ytterliggående innleggene på noen av sidene.

De siste månedene har det kommet sterke utsagn i Dagen både om 6-dagers skapelse for 6000 år siden og om utviklingslære. Det er fint at Dagen åpner for slike diskusjoner. Jeg vil ikke delta i diskusjonen, men jeg vil gjerne si noe om den. Visse sider av den er av negativ apologetisk verdi.

Spektret i meninger er stort; fra utsagn om at 1. Mosebok må leses helt bokstavelig og at 1. Mosebok er fullt pålitelig som naturvitenskapelig dokument, via utsagn om at 1. Mosebok bør betraktes som storslått poesi og til utsagn om at 1. Mosebok bare er upålitelig mytologi.

På den naturvitenskapelige siden er ikke spennvidden mindre: Fra utsagn om at Gud har grepet direkte inn gjennom hele naturhistorien, gjentatte ganger, med nyskaping av arter og ny intelligent orden i DNA-strukturer, og til utsagn om at Gud har skapt universet gjennom et Big Bang og dertil naturlovene, men som senere ikke har grepet inn på noen beviselig måte. De mener at Gud ikke har for vane å bryte de naturlovene han selv har skapt. Alle mener nok at Nytestamentets beretninger om Jesus er pålitelige: inkarnasjonen, undrene og himmelfarten.

Francis Bacon sa at man aldri kan studere boken om Gud (Bibelen) for grundig og heller ikke boken om Guds verk (naturen) for dypt. Det er klokt sagt. Det går klart fram i Bibelen at Gud er en fornuftens Gud. Tilliten til at Han er pålitelig var grunnlaget for hele den naturvitenskaplige revolusjon fra og med Kopernikus. De første, store naturforskerne mente altså at Guds naturlover er pålitelige, og at Gud selv ikke vil bryte dem. Han vil, for eksempel, ikke lure mennesker ved å putte dinosaurus-skjeletter ned i 70.000 år gamle jordlag. De 70.000 år er bestemt ved å bruke Hans naturlover.

Debatten har to negative sider: For det første vil det være vanskelig å studere biologi, fysikk og paleontologi for troende som vil ha en bokstav-konservativ Bibelforståelse. For det andre er det vanskelig for seksdagers-kreasjonister at det finnes flere versjoner av skaperberetningen, og at hebraisk noen ganger skrives med vokaler (prikker), andre ganger uten. Bibelen sier jo at ikke «en tøddel av skriften skal bli borte».

Jeg sier her ikke ett eneste ord om min egen holdning til verken seks dagers skapelse, til intelligent design eller til utviklingslære. Det jeg derimot sier, er at alle bør være varsomme med for sterke ord i den ene eller i den andre retning. Fromhet og varhet preger ikke de mest ytterliggående innleggene på noen av sidene. Det gir status i mange kretser å snakke nedsettende om motparten. Det gjør naturviterne, og det gjør noen av seksdagers-kreasjonistene. I begge leirene bør man minnes fariseeren i tempelet, og holde seg for god til å hovere over sine motstandere. La det immanente være immanent og det transendente være transendent! Vis mildhet og respekt både i omgang med boken om Gud og boken om Guds verk!

De største apologeter i vår tid holder seg klokt unna slike diskusjoner. Det er viktigere ting å forsvare for en kristen i vår tid enn evolusjonslære og seks­dagers-skapelse, nemlig det store underet: Gud inkarnert i Kristus, korsfestet og oppstått for våre synder, og på det grunnlaget oppfordre til omvendelse og et hellig liv i Hans tjeneste!

-----

Les også:

Teologi på naturvitenskapens premisser?

Evolusjonsteorien handler ikke bare om naturvitenskap

rEvolusjon

Ung jord, ung menneskehet

Hvem skrev livets kode? En potent begynnelse

– Gud har to bøker

Utenfor definisjonen av vitenskap

Trosforsvarets grunnleggende problem