STEMME: For KrF er valget enkelt: Vår politikk er for dem som trenger politikken mest. Vi vil være en stemme for dem som ikke får spalteplass i Dagen eller andre aviser, skriver Olaug Bollestad. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB Scanpix  Foto: 

Politikk som rammer barna og de svakeste

onsdag 28. juni 2017

Dette innlegget er en respons på "KrFs angrep på familien"

Synspunkt

Partiet De Kristne kjemper for foreldres rett til å forskjellsbehandle sine barn, ja, til å behandle en jente dårligere enn sin bror – utelukkende fordi hun er jente.

Dersom man kun leser PDKs innlegg i Dagen 27. juni er det fort gjort å anta at loven som omtales handler om foreldrerett eller trosfrihet. Realiteten er at den nye likestillingsloven har som mål å fremme likeverd for alle mennesker, uavhengig av farge, kjønn eller funksjonsdyktighet. Og den skal etter beste evne bidra til å beskytte samfunnets mest sårbare og utsatte mot diskriminering.

Det er helt riktig som PDK sier at KrF er svært opptatt av barnas beste. Dessverre preges nyhetsbildet av barn som har blitt misbrukt og mishandlet, men altfor ofte ikke blitt tatt på alvor av voksne eller systemet rundt dem. Disse barna er blant våre aller mest ubeskyttede, som trenger lovens vern mer enn noen andre. Vern mot vold og overgrep ligger til andre lover, men den nye likestillings- og diskrimineringsloven har beslektet hensikt: Beskytte samfunnets mest utsatte.

For hva er det som ligger i begrepet «diskriminering», som PDK mener bør være tillatt i familielivet?

Loven er tydelig på at det handler om «direkte forskjellsbehandling», som innebærer at «en person behandles dårligere enn andre i tilsvarende situasjon». I forarbeidene til loven presiseres dette ytterligere «For at det skal foreligge direkte forskjellsbehandling, må forskjellsbehandlingen føre til skade eller ulempe for den som forskjellsbehandles». Dette er det PDK er så oppbrakt for at vi i KrF mener barn og unge bør beskyttes for - også dersom det skjer innenfor familiens fire vegger.

I praksis betyr det at denne loven beskytter en ungdom som har blitt kristen og trues av sine ateistiske foreldre med å bli kastet ut hjemmefra. Eller en jente som ikke får gå utendørs, i motsetning til sin bror. Eller en kvinne som nektes å jobbe av sin mann. Dessverre er alle disse eksemplene hentet fra virkeligheten.

Vi synes det er svært trist at PDK forsøker å slå politisk mynt på en sak som handler om å ivareta de minste iblant oss. For KrF er valget enkelt: Vår politikk er for dem som trenger politikken mest. Vi vil være en stemme for dem som ikke får spalteplass i Dagen eller andre aviser. Likeverd er mer enn et slagord, det er praktisk tilrettelegging for like muligheter for alle. PDK later til å være opptatt av frihet, og det er vel og bra. Men når «friheten» blir et påskudd for liberalisering av lover, enten det handler om pils i park eller diskrimineringslovens virkeområde, blir det en frihet for de sterkeste som alltid går på bekostning av noen. Det er ikke likeverd i praksis! Kanskje til PDKs overraskelse er det nemlig likeverdet som står på spill her, og ikke foreldres mulighet til å gi barna en «klassisk kristen barneoppdragelse».

KrF vil fortsatt kjempe for kristenarvens betydning både i skole og samfunnet ellers. Vi løfter menneskeverdet og har varslet omkamp om tvillingabort i Stortinget. Og ja, vår politikk skal beskytte sårbare grupper og de minste iblant oss. Den dagen vi slutter med det kan vi like gjerne skifte navn på partiet.

Les også: