POLITIKK: Vi kan ikke automatisk overføre ord fra Bibelen til praktisk politikk i regjering og Stortinget. Det er forskjell på politiske organer og en menighet, skriver Kjell Magne Bondevik. Bildet er fra Arendalsuken.  Foto: Tor Erik Schröder, NTB Scanpix

Nå er det tid for samling om KrF!

onsdag 6. september 2017

Synspunkt

Partiet De Kristne kan svekke KrF nok til at partiet mister enkelte stortingsmandater. Og Frp motvirker kristne verdier.

Det har vært mange interessante innlegg i Dagen de siste ukene om verdier, om KrF og partiets veivalg. Noen har slått til lyd for å stemme på Partiet De Kristne. Noen vil ha KrF inn i en blå-blå regjering sammen med Frp.

Jeg mener at begge standpunktene vil svekke kampen for kristne verdier i politikken.

Å samarbeide politisk

Først om KrF og samarbeid: Opp gjennom hele partiets historie, har KrF prøvd å få størst mulig gjennomslag for sin politikk.

Ofte har dette vært i samarbeid med andre partier i Stortinget, noen ganger har KrF funnet grunnlag for å gå inn i regjering. Det er store forskjeller på disse former for samarbeid:

I Stortinget kan dette skje fra sak til sak, i regjering skal partiene ha ett felles standpunkt i alle saker de legger fram.

KrF har sagt at etter dette valget kan partiet gå inn i regjering sammen med Høyre og flest mulig sentrumspartier. Dette bygger på erfaring at her er det størst fellesskap med sikte på en felles politikk.

Frps verdikrasjer

Noen mener at KrF også skal gå i regjering med Frp. De viser til at Frp sier at de vil fremme kristne verdier og at de støtter Israel.

Men disse kan umulig ha satt seg inn i hvordan Frp har flere standpunkt som står i strid med sentrale kristne verdier:

Frp åpner for aktiv dødshjelp og for tvillingabort. Begge disse standpunktene står i strid med det kristne synet på menneskeverd.

Frp vil gjøre søndagen til en alminnelig handelsdag. Dette står i motsetning til respekt for hviledagen.

Frp har en så liberal alkoholpolitikk at det vil øke alkoholforbruket, bidra til flere alkoholikere og slik ramme mange. Og partiet vil kutte kraftig i bistanden til verdens fattige, noe jeg mener strider mot den kristne nestekjærligheten.

Den politiske avstanden fra Frp til KrF er så stor at det er helt naturlig at KrF sier nei til regjeringssamarbeid mellom disse to partiene. Det er ikke grunnlag for en felles politikk fra dag til dag, slik et regjeringssamarbeid krever.

Om å stemme PDK

Noen som har skrevet i Dagen synes ikke at KrF står klart nok på kristne verdier, og oppfordrer folk til å stemme på Partiet De Kristne (PDK).

Til disse vil jeg understreke to ting:

1) Jeg tviler ikke på den gode hensikten bak Partiet De Kristnes engasjement. Men vi kan ikke automatisk overføre ord fra Bibelen til praktisk politikk i regjering og Stortinget. Det er forskjell på politiske organer og en menighet. Men kristne etiske verdier har selvsagt med politikk å gjøre.

Det er dette KrF legger til grunn når partiet vil verne om livet, familien og skaperverket. Det er dette KrF vil når partiet vil øke bistanden til fattige i Norge og ute i verden.

Tenk dere nøye om!

2) Alle må vi tenke gjennom hva virkningene av vår stemme ved valget vil bli. Vi vet at Partiet De Kristne ikke har realistisk sjanse til mandat i noe fylke.

Men vi vet også av erfaring at partiet kan ta såpass mange velgere at det svekker KrF nok til at partiet mister mandater i noen fylker. Da oppnår man det motsatte av det mange vil: Det blir færre politikere som fremmer de kristne verdiene på Stortinget.

Til de som vurderer å stemme Partiet De Kristne vil jeg derfor si: Tenk dere nøye om! Du bør ikke stemme slik at KrF blir svekket. Da reduserer du kristne verdiers innflytelse på norsk politikk.

Nå er det tid for samling om KrF!

-----

* Her svarer Partiet De Kristne-leder Erik Selle: Bondevik uten innhold

------

* Dette innlegget fra Bondevik får mange til å reagere. Valganalytiker Terje Sørensen i TV 2 fnyser av det han kaller KrFs forsøk på å vinne tilbake velgere. Les saken her.

* Hva mener du? Bruk kommentarfeltet nederst på siden!

------

Les deg opp på partiene

Hvilke verdispørsmål er viktige for deg?

Dagen har gjort et dykk ned i ti politiske partiprogrammer for å gjøre deg litt klokere.

Presentasjonen bygger på partienes politiske arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2121.

Listen er ikke en utømmende oversikt over partienes politikk, men over hovedpunkter:

Dette mener Arbeiderpartiet  

Dette mener Frp  

Dette mener Høyre  

Dette mener Kristelig Folkeparti

Dette mener Miljøpartiet De Grønne  

Dette mener Partiet De Kristne

Dette mener Rødt

Dette mener Senterpartiet  

Dette mener Sosialistisk Venstreparti  

Dette mener Venstre  

 

* Har du stemt? Hvilke verdispørsmål er viktige for deg? *

 

Les svaret fra Partiet De Kristne-leder Erik Selle: Bondevik uten innhold