ABORT: Kampen mot selvbestemt abort har vært selve kjernen i abortkampen. Men med det store politiske flertallet for selvbestemt abort som vi har i dag, handler kampen mot abort først og fremst om å redusere aborttallene, skriver KrFUs ledertrio. Bildet er fra helgens landsmøte. Foto: Silje Rognsvåg  Foto: Silje Rognsvåg

KrFU vil alltid stå på det ufødte livs side

onsdag 25. oktober 2017

Dette innlegget er en respons på "Det moderne KrF"

Synspunkt

Dagen velger å henge ut én av KrFUs tillitsvalgte, Julia Sandstø, i sin lederartikkel. Dette reagerer vi svært sterkt på. Det var et flertall av landsmøtets delegater som stemte for forslaget, ikke Sandstø alene, som det blir gitt inntrykk av.

I mandagens leder skriver Dagen om KrFUs vedtak om selvbestemt abort som ble fattet på helgens landsmøte. Vi har forståelse for at ikke alle er enige i vedtaket – det var heller ikke alle delegatene på landsmøtet. Vi har derimot liten forståelse for at Dagen svarer på dette med å henge ut én av ungdomspartiets tillitsvalgte på lederplass.

Kampen mot selvbestemt abort har vært selve kjernen i abortkampen. Men med det store politiske flertallet for selvbestemt abort som vi har i dag, handler kampen mot abort først og fremst om å redusere aborttallene.

Det gjør vi ved å øke engangsstønaden slik at økonomien ikke skal være en grunn til å ta abort for personer som ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Det gjør vi ved å forhindre uønskede graviditeter ved å tilby gratis prevensjon til unge kvinner. Det gjør vi ved å øke barnetrygden. Og det gjør vi ved å sikre god oppfølging av gravide, med veiledning om mulighetene og støtteordningene som finnes dersom man velger å ikke ta abort.

Helgens landsmøte diskuterte en rekke politiske forslag knyttet til sortering, bioteknologi og det ufødte liv. Landsmøtet vedtok blant annet å opprettholde dagens forbud mot eggdonasjon, å forby sæddonasjon, å beholde dagens ordning med gentest for fostre fremfor å utvide denne og å ikke tilby tidlig ultralyd. Kampen for det ufødte liv ble viet en egen resolusjon med krav om at tvillingabort må forbys og at abortlovens paragraf 2c som åpner for senabort for foster med avvik må presiseres slik at sykdomskriteriet ikke utvannes og åpner for at stadig flere sykdommer gir grunnlag for senabort. Dette er de delene av abortloven vi mener man i 2017 kan få flertall for å endre, og disse vedtakene viser med all tydelighet at KrFU står på det ufødtes livs side.

Dagen velger også å henge ut én av KrFUs tillitsvalgte, Julia Sandstø, i sin lederartikkel. Dette reagerer vi svært sterkt på. Det var et flertall av landsmøtets delegater som stemte for forslaget, ikke Sandstø alene, som det blir gitt inntrykk av. Hun var heller ikke forslagsstiller. Å henge ut enkeltpersoner bak et vedtak man er uenig i ødelegger ikke bare den pågående politiske debatten, den ødelegger også den fremtidige.

Vi er utrolig stolte over at vi har tillitsvalgte som Julia Sandstø i vår organisasjon som våger å fremme sine meninger og gå inn i de vanskelige debattene. Vi er glade for at vi har såpass stor takhøyde i vårt ungdomsparti at vi kan diskutere de krevende spørsmålene på en ryddig og saklig måte.


Fortsett forsvaret for de ufødte, KrF

– Ikke umoderne å være mot selvbestemt abort

KrFU fastholder ja til selvbestemt abort

Er verdikonservative unge KrF-ere interessante for Dagen?  

Martine Tønnessen valgt som ny leder i KrFU

Tre brødre på KrFUs landsmøte
 

KrFU-trioen om landsmøtets vedtak om abort og eggdonasjon. Olaus Bjuland, Martine Tønnessen og Jarle Aarbakke Tollaksen.

Posted by Dagen on 21. oktober 2017