GJENNESTAD: I den aktuelle saken har det vært lærerikt å se hvordan grupper under liberalitetens flagg har opptrådt med holdninger som ikke er forenlig med festtalenes idealer. Det har vist seg i møte med den rett loven gir religiøse virksomheter til å stille lojalitetskrav i verdispørsmål, skriver Svein Granerud.  Foto: Foto: Dagen arkiv

Hva har vi lært?

torsdag 22. februar 2018

Synspunkt

Hvis demokratiet kun er det samme som flertallets rett til å sikre egne rettigheter, kan demokratiet bli totalitært.

Den såkalte «Gjennestad-saken» har krevd mye tid og engasjement før og etter årsskiftet. Som Dagens lesere kjenner til, valgte skolens rektor å si opp fordi han skal gifte seg med en mann. Han har opptrådt ryddig og trukket konsekvensen av at valget bringer ham i konflikt med skolens verdigrunnlag. Så har vi sett at også skolens styre som arbeidsgiver har opptrådt respektfullt og ryddig.

Tidligere saker / debattinnlegg i Dagen:

KrF og diskrimineringslovgivningen
Frihet er viktigere enn statsstøtte
Må Venstre-folk være enige med Venstre?
Retten til å mene noe annet
– Rettstilstanden for friskoler er den samme
– Det kan bare gjøres homo-unntak for religionslærere
– Rektor er friskolens fremste formidler
Kritisk til homonekt på friskole
Elever forsvarer at homofil rektor slutter  

Selv har jeg vært medansvarlig for eierorganisasjonens håndtering av saken. Det er Normisjon som eier skolen, og det var Normisjons verdigrunnlag som rektor kom i konflikt med. Hva har vi lært av de siste måneders begivenheter?

Vi har fått prøvd evnen til å representere en teologisk overbevisning i møte med veivalg vi ikke kan se er rett. Vi vil vise respekt og omsorg, samtidig som vi står for noe. Den utfordringen har også vært der i møte med media og engasjerte enkeltpersoner. Det er en nyttig øvelse, og ikke enkelt. Jeg er trygg på det bibelske grunnlag som Normisjon – og det store flertall av verdens kirker – har for sin holdning i ekteskapsspørsmålet.

Og jeg ser i Det nye testamentet at det ikke er et perifert spørsmål som vi kan håndtere slik vi selv finner greit. Men å holde dette synet fram når fokuset er på enkeltmennesker, deres livssituasjon og likeverd, er ikke alltid enkelt. Vi lykkes nok ikke alltid like godt, men har i alle fall fått nyttige erfaringer. Og erfaringene har gitt styrket trygghet på at Guds bud ikke er i konflikt med kjærligheten.

For min del har jeg har også sett hvor viktig det er å hjelpe medkristne til å bli kjent med hva Guds ord sier, og å se sammenhengen i hva Bibelen lærer oss om ekteskap og samliv. Her har vi ikke vært flinke til å undervise og formidle kunnskap. Da kan vi heller ikke vente at vi rundt om i kristne forsamlinger møter avklarte holdninger i disse spørsmålene. Dette gjelder ikke bare i de yngre generasjonene. Her ligger utfordringer og venter.

I sammenheng med dette er det også tydelig at for mange har det en kostnad å stå fram med et klassisk kristent syn på ekteskapet. Det er kanskje her kristen overbevisning står lengst fra hva som er politisk korrekt og flertallets oppfatninger. Ikke få har betalt en pris for å tale motstrøms i en sak hvor engasjement og følelser er sterke.

Jeg må også ta med at det har vært tankevekkende å se hvordan liberale grupper går inn i debatten med holdninger som langt fra er liberale. Gjennom noen tiår er samfunnet radikalt endret. Norge er i dag et flerkulturelt mangfoldssamfunn, hvor statens oppgave er å sikre mangfoldet ved å gi ulike grupper like rettigheter. Likeverd og likestilling er honnør-ord, diskriminering og gradering er fy-ord.

Det kristne enhetssamfunnet er for lengst historie. I den aktuelle saken har det vært lærerikt å se hvordan grupper under liberalitetens flagg har opptrådt med holdninger som ikke er forenlig med festtalenes idealer. Det har vist seg i møte med den rett loven gir religiøse virksomheter til å stille lojalitetskrav i verdispørsmål. Som kristen møter jeg meg selv som talsmann for en klassisk liberal verdi: demokratiets plikt til å sikre likeverdige rettigheter også for grupper som ikke i alle ting deler flertallets holdninger. Et navn på denne verdi er toleranse. Toleranse har kun verdi når den viser seg i handling. Hvis demokratiet kun er det samme som flertallets rett til å sikre egne rettigheter, kan demokratiet bli totalitært. Også slike perspektiver er aktualisert i debatten i kjølvannet av Gjennestad-saken.

Så det er ingen tvil, det er mye lærdom å hente av å være med å håndtere en krevende sak. Så er det om å gjøre å ta lærdom og erfaringer med i liv og tjeneste videre. Til det hører ansvar for å dele med andre. Slik vi nå har gjort.

 

HOMOFIL REKTOR: – Jeg vil jo at han skal få leve det livet han har lyst til å leve, men han kjenner de verdiene...

Posted by Dagen on 12. januar 2018

 

 

Statsråd Jan Tore Sanner (Høyre) slår fast at friskoler kun kan stille krav til ansattes samlivsform når «arbeidstakeren...

Posted by Dagen on 24. januar 2018

 

FRISKOLER: – I utgangspunktet er det kun religionslærere friskoler kan forskjellsbehandle, sier likestillings- og...

Posted by Dagen on 26. januar 2018