MØTEPLASS: Det blir stadig færre sosiale møteplasser uten drikkepress, og kristne miljøer er blant de få stedene som er igjen. Det må vi ta vare på, skriver Gaute Bræken og Amund Gillebo. Bildet er fra Led 16. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: 

Drikkepress i menigheten?

torsdag 4. august 2016

Synspunkt

Skremselspropaganda om alkoholens farer virker ikke. Vi trenger flere kristne ledere som er så trygge på eget ståsted og egne drikkevaner at de våger å snakke åpent og ærlig om hvorfor de drikker eller ikke drikker, og hvordan man kan ha et ansvarlig forhold til alkohol.

Flere pinsevenner enn før drikker alkohol, leser vi i Dagen 30. juli.

Les saken her: Refser sine egne  

I Blå Kors ser vi med bekymring på at aktive kristnes drikkevaner er i endring, og ønsker derfor debatten velkommen. Som de kristne kirkenes og organisasjonenes paraplyorganisasjon på rusfeltet, ønsker Blå Kors å motvirke denne utviklingen ved å oppmuntre voksne i kristne miljøer til å snakke mer åpent om eget og fellesskapets forhold til alkohol.

Kristenfolket drikker sannsynligvis fortsatt mindre alkohol enn befolkningen for øvrig, men forskjellen krymper. Nordmenns alkoholforbruk øker jevnt blant voksne og eldre. Der kristne miljøer tidligere var alkoholfrie soner, vet vi at alkohol har fått innpass i sammenkomster.

KIFO-undersøkelsen «Fra vann til vin?» fra 2012 som Blå Kors sto bak ble gjort blant ungdommer mellom 16 og 25 år som var aktive i 14 ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Den viste at bare én av fire ungdommer mellom 16 og 25 år ikke drakk alkohol.

En ny KIFO-rapport fra i fjor, «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg» som Blå Kors også tok initiativ til, viser at under halvparten av kristne ungdomsledere snakker med ungdom om rus og rusmidler. Årsakene til at så få snakker om det oppgis å være at det er et ubehagelig tema, og at de er usikre på hvordan de skal snakke om det.

Samlet viser dette noen av utfordringene med at kristne stadig drikker mer alkohol, og snakker lite åpent om det. Vi vet at økt totalforbruk gir økte negative virkninger på en rekke samfunnsområder. Hvis vinglasset er i ferd med å utkonkurrere kirkekaffen som sosialt samlingspunkt kan enda flere enn i dag bli skadelidende. Det blir stadig færre sosiale møteplasser uten drikkepress, og kristne miljøer er blant de få stedene som er igjen. Det må vi ta vare på.

Alkoholfrie ungdomsmiljøer trengs for å utsette ungdoms alkoholdebut, forebygge alkoholskader og skape ansvarlighet blant ungdom når det gjelder drikking. Ungdom selv etterlyser arenaer der de kan snakke med trygge voksne om spørsmål de har knyttet til drikking og negative erfaringer knyttet til egen og andres alkoholbruk. Ungdom trenger gode forbilder på både måtehold og totalavhold, og trenger hjelp til å bevisstgjøres på hva de selv mener om å drikke alkohol.

Skremselspropaganda om alkoholens farer virker ikke. Vi trenger flere kristne ledere som er så trygge på eget ståsted og egne drikkevaner at de våger å snakke åpent og ærlig om hvorfor de drikker eller ikke drikker, og hvordan man kan ha et ansvarlig forhold til alkohol.

Og vi trenger fortsatt kristne miljøer der man viser at det går an å ha det hyggelig sammen uten at alkohol er nødvendig. Dersom ingen våger å stille kritiske spørsmål til drikkekulturen som oppstår i egen venneflokk eller trosfellesskap, vil neppe denne utviklingen la seg stoppe. En kan teste reaksjonene som kommer ved å si «i dag har jeg ikke lyst på øl», eller å spørre de andre «er vi trygge på at ikke vår drikking skaper drikkepress for noen?».

Blå Kors vil stå sammen med alle gode krefter som kan bidra til mindre drikkepress blant kristne. Gjennom vårt forebyggende arbeid, forskning på rusbruk i kristne miljøer og fagutvikling på området, vil vi gjøre det vi kan for å advare om en utvikling der alkohol blir uunnværlig i hverdagen.

Les også: Unge ber om åpenhet rundt bruk av alkohol