BARN: Vi skal forklare barn hvorfor vold er en blind vei, vi må lære dem respekt og tillit og gi dem mulighet til å møte andre barn som er som dem selv – selv om de har annen tro eller bor på den andre siden av gjerdet, skriver Berit Hagen Agøy. Bildet er fra en markering utenfor Fødselskirken i Betlehem.  Foto: 

Barn fortjener fred i Israel og Palestina

onsdag 20. september 2017

Synspunkt

Kirkene fastholder håpet om at fred er mulig. Vårt håp er fundert i troen på Kristi oppstandelse og seier over ondskapen, og derfor kan kirkene gi barn og unge livskraft og tro på framtida.

Hvordan kjennes det ut å gå rundt å være redd for hva som kan skje i dag – og i framtida?

Å aldri kjenne seg helt trygg?

Å ha slekt og venner som bare bor noen få kilometer unna, men som du likevel ikke får besøke?

Hvordan er det å vokse opp og lære at «de» hater «oss», og bli innprentet at israelere og palestinere aldri vil kunne leve fredelig sammen?

Hvordan kjennes det å avtjene verneplikten og oppdage at det er nabogutten du sikter mot på vaktposten?

Svarene finnes i hverdagen til mange barn og ungdommer i dagens Israel og i de palestinske områdene. Et par generasjoner unge – både palestinere og israelere – har vokst opp med krig og militær okkupasjon og kjenner ingen annen virkelighet. Mange er i ferd med å miste håpet om en framtid i fred.

Neste uke markerer vi «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel» over hele Norge. I år er fokus rettet mot barn og unges oppvekstkår. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i trygghet. Men okkupasjonspolitikken ødelegger både det israelske og det palestinske samfunnet, og ofrene er vanlige barn og ungdommer. Brutaliteten i samfunnet gjør enkelte av dem til voldsmenn i desperate forsøk på å forandre en håpløs livssituasjon. Framtidsdrømmer går i knus.

Kirkeuka er et svar på bønn om medfølelse fra de kristne kirkene i Det hellige land. De henvender seg til søsterkirker verden over og ber oss stå sammen med dem for å vise solidaritet med alle mennesker som bor i området, uavhengig av om de er jøder, kristne eller muslimer - israelere eller palestinere. Alle har samme menneskeverd og rett til å få sine fundamentale menneskerettigheter respektert og til å leve i fred.

Kirkene fastholder håpet om at fred er mulig. Vårt håp er fundert i troen på Kristi oppstandelse og seier over ondskapen, og derfor kan kirkene gi barn og unge livskraft og tro på framtida. Vi vil løfte fram alle de gode kreftene, som finnes både i Israel og Palestina, som arbeider for en fredelig løsning på konflikten. Vi skal forklare barn hvorfor vold er en blind vei, vi må lære dem respekt og tillit og gi dem mulighet til å møte andre barn som er som dem selv – selv om de har annen tro eller bor på den andre siden av gjerdet.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel markeres av kirker over hele verden i disse dager. Sammen vil vi bidra til å løfte fram menneskeverdet og bidra til en fredelig og rettferdig løsning på konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet.

-----

Vebjørn Selbekk på lederplass: Israels syn er uønsket

Hun skal representere Israel - vil boikotte eget land