FLAGG: Historisk har NLM ofte brukt flagg fra våre misjonsland i ulike sammenhenger. Det har vært gjort for å markere vårt kall til å nå ­mennesker i disse landene med evangeliet. Å heise et israelsk flagg blir noe annet da NLM ikke driver arbeid i dette landet, skriver Øyvind Åsland og Kåre Johan Lid på vegne av hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband. På bildet ser vi flaggborgen som ble reist i forbindelse med NLMs generalforsamling i 2015.  Foto: Tarjei Gilje

Å markere vår støtte til Israel

onsdag 14. februar 2018

Synspunkt

En rekke deltakere på et bibelkurs på Tonstadli leirsted har oppfordret hovedstyret til å heise det israelske flagget under NLMs generalforsamling. På siste hovedstyremøte ble henvendelsen drøftet, og vi vil på den bakgrunn uttale følgende.

For NLM er det svært viktig å bekjempe jødehat og antisemittisme. Å behandle jøder med omsorg og respekt bør være en selvfølge for alle kristne. Vi tror dette folket ble utvalgt av Gud, slik Bibelen forteller, og vi fastholder at Gud slett ikke har forkastet sitt folk (Rom 11,1). Derfor vil vi omslutte jødene med forbønn.

NLM er en misjonsorganisasjon som først og fremst vil nå de som aldri har hørt med evangeliet. Under generalforsamlingen ønsker vi at forkynnelsen av evangeliet, og kallet til de minst nådde, skal stå i sentrum.

Historisk har NLM ofte brukt flagg fra våre misjonsland i ulike sammenhenger. Det har vært gjort for å markere vårt kall til å nå mennesker i disse landene med evangeliet. Å heise et israelsk flagg blir noe annet da NLM ikke driver arbeid i dette landet.

I lys av NLMs identitet som misjonsorganisasjon blir det i denne sammenheng viktig å ikke opptre som en politisk aktør. Å heise det israelske flagget kan lett forstås som en politisk markering. Å støtte jødenes rett til et liv i sikkerhet og trygghet, slik NLM ønsker å gjøre, trenger ikke forplikte oss til å støtte alle valg som staten Israel foretar.

Det er plass og rom i NLM for kristne med ulike syn på dagsaktuelle, politiske spørsmål. Det gjelder også i synet på staten Israel. I tillegg har det lenge eksistert noe ulike vurderinger av landløftene og Israels plass i endetiden innad i NLM. Det ønsker hovedstyret å vise respekt for. Samtidig er det stor enighet om at Gud har en plan med Israel og vil sørge for at løftene til dette folket skal gå i oppfyllelse. På den bakgrunn vil vi legge til rette for et teologisk seminar om Israel og vårt ansvar for det jødiske folk. Vi vil også gjennomføre bønn for Israel og Midtøsten under GF.

Bibelen taler tydelig om mennesker bare kan bli frelst gjennom Jesus Kristus. Derfor trenger også jødene å møte Jesus som deres Messias. Vi vil si som Paulus i Romerbrevet 10,1: «Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» For de første kristne var tanken at evangeliet var «for jøde først, og så for greker» (Rom 1,16). Dette er også vår situasjon. Misjon blant jøder er fortsatt en oppgave for den kristne kirke. Vi er derfor takknemlig for organisasjoner som har tatt ansvaret for å bringe jødene evangeliet. På mange måter gjør de dette på vegne av oss som driver hedningemisjon.

Guds løfte er at hele Israel en gang skal bli frelst (Rom 11,26). Selv om vi ikke kjenner Guds timeplan, ber vi om at det snart vil skje. Vi kjenner på smerte over den kaotiske situasjonen i Midtøsten i dag, og vi oppfordrer til bønn om fred.På vegne av hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband.

-----

Mener Misjonssambandet bør gratulere Israel

Forkynner Vegard Svensen sier folk bør «fryse på ryggen» når de ser hva som skjer med Israel. Mener Misjonssambandet bør gratulere Israel under sommerens generalforsamling. Les saken her: https://goo.gl/QHzFq3 - og bruk gjerne kommentarfeltet! Norsk Luthersk Misjonssamband - #israel - Israel-korrespondenten - Dagen

Posted by Dagen on 1. februar 2018

Les saken her: https://goo.gl/SBHRvb #israel - Norsk Luthersk Misjonssamband - Ola Tulluan - DagensDebatt.no - Dagen

Posted by Dagen on 24. januar 2018