– Et mer flerkulturelt samfunn betyr ikke at vi må slå strek over vår 1000-årige kristne kulturarv. Det er tvert i mot en oppskrift på et rotløst samfunn. Dessuten blir jo ikke jula helt det samme, uten jul, skriver Olaug Bollestad.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Skolegudstjenester og vår kristne kulturarv

tirsdag 20. desember 2016

Synspunkt

Så får det heller være at enkelte SV-ere føler seg krenket av «Deilig er jorden», og at noen i Human-Etisk Forbund gjerne vil ha bort skolegudstjenester og helst også foreta en sekulær storrengjøring i språket.

Det at Norge er stadig mer flerkulturelt brukes fra tid til annen som argument for at skolegudstjenester og andre kristne juletradisjoner må fjernes. Faktum er at det sjelden er muslimer som står fremst på barrikadene i kampen mot slike trosuttrykk i det offentlige rom.

Flere muslimer utrykker at de slett ikke anser det som noen trussel at nordmenn har respekt for og er grunnfestet i egen tro og egne verdier. Tvert i mot, vil en slik trygghet og kjennskap til egne røtter gjøre mennesker tryggere og mer åpne i møte med mennesker med en annen tro og kulturbakgrunn.

Kristendommen har på en spesiell måte preget vårt samfunn og vår kultur. Den som tviler på det kan jo bare ta på seg oppgaven med å telle antallet kirkespir fra Kristiansand til Kirkenes. Som forfatteren Jens Bjørneboe utrykte det: «Kristendommen har preget to årtusener; den har skapt vår verdensdel, den har formet vår kultur. Å fortie at kristendommen er vårt grunnlag og vårt sentrale kultureie, det ville være tendensiøst. Det ville være grov historieforfalskning.» Bjørneboe hadde forstått noe vesentlig om hvilken betydning ens trosbakgrunn har som referanseramme i menneskers liv.

Blant annet derfor er KrF så opptatt av at kjennskapen til det kristne kulturgrunnlaget ikke må gå tapt. Derfor har vi arbeidet for å styrke formidlingen av den kristne kulturarven i lærerutdanning, skole og barnehage. Vi mener det vil være uklokt å kutte disse røttene.  Da blir vårt velferdssamfunn «som avskårne blomster», slik tidligere statsminister Lars Korvald uttrykte det.

Så får det heller være at enkelte SVere føler seg krenket av «Deilig er jorden», og at noen i Human-Etisk Forbund gjerne vil ha bort skolegudstjenester og helst også foreta en sekulær storrengjøring i språket vårt slik at julefest blir til vinterfeiring og lignende.

Nei et mer flerkulturelt samfunn betyr ikke at vi må slå strek over vår 1000-årige kristne kulturarv. Det er tvert i mot en oppskrift på et rotløst samfunn. Dessuten blir jo ikke jula helt det samme, uten jul.