FRISKOLER: KrF er den fremste garantisten for foreldreretten og for at det skal legges godt til rette for drift av kristne friskoler her i landet. Her vil KrF være krystallklar, uansett flertall eller stortingssammensetning, skriver Hans Fredrik Grøvan (bildet).  Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Full KrF-støtte til kristne friskoler

mandag 15. mai 2017

Dette innlegget er en respons på "KrF-skepsis til kristne friskoler"

Synspunkt

Kommuner skal ha lov til å si tydelig ifra dersom de anser at en friskoleetablering vil føre til alvorlige problemer for den offentlige skolen. Det gjelder uansett partifarge. Men kommunene skal ikke gis noen vetorett i slike spørsmål.

KrF har en lang merittliste når det gjelder å legge til rette for etablering og drift av friskoler basert på livssyn, skriver Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund i Dagen 11. mai. Det er en god beskrivelse. KrF har alltid kjempet for friskolene og vært deres fremste forsvarer på Stortinget. Det er en politikk vi er stolte over, og ønsker å videreføre.

Vår friskolepolitikk bygger på den menneskerettighetsforankrede foreldreretten, som gir foreldre rett til å sikre sine barn en opplæring og oppdragelse som er i samsvar med deres egen overbevisning. Samtidig ligger det i denne politikken en grunnleggende anerkjennelse av at friskolene utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen i Norge.

Det er viktig at friskolene sikres gode arbeidsvilkår og kan ha et økonomisk fundament på nivå med offentlige skoler. Alle kostnader, også hus- og investeringskostnader, bør slik KrF ser det legges til grunn for tilskuddsberegningen. Her har vi dessverre ikke maktet å få med oss regjeringen så langt som vi skulle ønske. For KrF er det også selvsagt at friskolene fortsatt skal sikres retten til å ansette pedagogisk personale som står inne for den enkelte skoles egenart.

KrF ønsker seg en sterk og god offentlig skole. Vi deler ikke høyresidens ønske om mer marked og flere kommersielle aktører som får drive business på skattefinansiert skoledrift. Samtidig sier vi klart i fra mot venstresidens forsøk på å utvanne foreldreretten, og å fjerne forutsigbarheten for mange flotte, alternative private skoler som vi har i dagens Skole-Norge. Kommuner skal ha lov til å si tydelig i fra dersom de anser at en friskoleetablering vil føre til alvorlige problemer for den offentlige skolen. Det gjelder uansett partifarge. Men kommunene skal ikke gis noen vetorett i slike spørsmål.

KrF er den fremste garantisten for foreldreretten og for at det skal legges godt til rette for drift av kristne friskoler her i landet. Her vil KrF være krystallklar, uansett flertall eller stortingssammensetning. 

Vi har tatt kampen for friskolene overfor dagens regjering, for eksempel da omleggingen av momskompensasjon-praksisen truet med å slå beina under internatskolene. Samtidig har vi gang på gang kritisert venstresidens ønsker om å undergrave friskolene, eller å gi kommunene vetorett i spørsmål om det skal etableres friskoler. Vårt syn står fast: Foreldreretten skal ikke variere fra kommune til kommune.