Søndagsåpne barnehager?

Author picture

torsdag 27. august 2015

Samfunn

Søndagsåpne butikker kan lett føre til søndagsåpne barnehager. Jeg forstår ikke regjeringens hardkjør i denne saken. Hvor er verdipartiet Høyre? Jeg kjenner dem ikke igjen i denne saken. Dette er blitt valgkampsaken nummer én!

Vil vi ha søndagsåpne barnehager?

Resultatet av kommunevalget kan stå om søndagen!

Regjeringen har bidratt til at søndagen er blitt en kampsak ved dette kommunevalget, og Høyre i regjering er pådriveren for søndagsåpne butikker.

Høyres ordfører i Lyngdal kommune, Jan Kristensen, sier i intervju med Lister24 onsdag 26. august at det er næringslivet som skal komme med behovet. Med andre ord, melder næringslivet et slikt behov, vil Høyre i Lyngdal vurdere søndagsåpne butikker.

Dette bør velgerne i Lyngdal merke seg. Vi kan altså risikere å få søndagsåpne butikker i Lyngdal dersom næringslivet går inn for det.

Det er vel sannsynlig at næringslivet vil gå inn for søndagshandel, dersom nabokommuner åpner butikkene på søndagene.

Dette viser også hvor dårlig Venstres standpunkt i Stortinget er, at dette skal avgjøres i hver enkel kommune der noen sier ja og andre nei. Alle ja kommuner vil automatisk øve et press på nabokommunene, da de er redd for handelslekkasje.

Innbyggerne i Lyngdal skal vite at Kristelig Folkeparti står fjellstøtt i denne sak! Vi har bestemt oss for å stemme nei til søndagsåpne butikker. Dette er en prinsipiell og viktig sak for oss. Nåværende ordninger tilfredsstiller mer enn nok innbyggernes behov. Som turistkommune synes vi det er et fullgodt tilbud med de matbutikkene som i begrenset grad holder åpent søndagene. Vi vil holde på dagens ordninger.

Vi trenger ikke mer søndagshandel! Vi har seks dager til å handle på. Vår stressede tid trenger en annerledes dag med tid til familie, venner, rekreasjon, hvile, turer ute i naturen, kulturaktiviteter og kirkegang med mer.

LO-leder Gerd Kristiansen sier at søndagsåpne butikker vil presse fram søndagsåpne barnehager. Altså vil familierytmen bli enda mer heseblesende. Det ønsker vi verken for barn eller voksne!

Det er tid til å stoppe opp. Det er noen dager igjen til valget! Stem Kristelig Folkeparti denne gangen. Et stort KrF er den beste garantien mot søndagsåpne butikker.

Ordførerkandidat Sten Sørensen, KrF Lyngdal