LØSNINGER: Erfaringen min med andre unge KrF-ere er at fremfor å sette merkelapper på hverandre og å sette hverandre i båser, så etterstreber vi å finne gode politiske løsninger og kompromisser forankret i den uomtvistelige sannheten; at alle mennesker er like mye verdt, skriver Kristine Banggren. Bildet er fra landsmøtet i vår.  Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Til en ung potensiell KrF-velger

mandag 14. august 2017

Samfunn

Når man skal skissere en KrF-velger, skisserer avisene gjerne en dame i 60-årene fra Vestlandet som er aktiv på det lokale bedehuset.

I sommer har det gått en ­debatt om KrFs fremtid, og mange har ment mye. For journalister er det som regel mer interessant å male framtiden svart enn å presentere den mulige framtiden til KrF.

LES OGSÅ: Framtid for KrF

For den eksisterer. I år har jeg fått jobbe som trainee for KrFs ­stortingsgruppe. Her er de fire tingene som har overrasket meg mest etter ti uker på Løvebakken:

1. KrFs helhetlige politikk. Som velger er det lett å tenke at KrF kun har politikk som har med verdisaker å gjøre. Det som imidlertid er et faktum er at det finnes en helhet som er dypt forankret i tanken om menneskeverd, enten det angår økonomisk politikk, kulturpolitikk eller helsepolitikk. Utfordringen er imidlertid å få kommunisert dette ut til velgerne.

Også dette er en viktig erkjennelse jeg har gjort denne sommeren; de partiene som har sørget for de politiske seirene i Stortinget, har ikke nødvendigvis sakseierskapet. Men etter å ha jobbet her en sommer er jeg sikker: KrF har en helhetlig politikk.

2. Kompetansen og lidenskapen. Hvor høyt kunnskapsnivå både rådgivere og representanter har og hvor mye de brenner for partiet. På et tidspunkt har jeg ikke trengt å ha en vekkerklokke, for jeg vet at jeg kan våkne til lyden av innkommende mailer fra nestleder Olaug Bollestad – på ferie, men som likevel jobber før klokka er blitt 07.

Kompetansen og lidenskapen er to faktorer som gjør at gjennomslagskraften er langt større enn oppslutningen fra 2013 på 5,6 prosent skulle tilsi.

3. Framtiden. Når man skal skissere en KrF-velger, skisserer avisene gjerne en dame i 60-­årene fra Vestlandet som er aktiv på det lokale bedehuset. Det er gledelig å se at det finnes KrF-ere i alle aldre.

Som ung velger er det kanskje få i stortingsgruppa å identifisere seg med, men de finnes absolutt på valglistene til høsten. Tove Welle Haugland, Marie Ljones Brekke og Tore Storhaug er tre navn verdt å merke seg. Her finnes deler av KrFs framtid. Rent fysisk.

Knut Arild Hareide: Viktigheten av KrF

4. Liberal/konservativ-konflikten og hvor interessant denne er for de kristne avisene. Selvfølgelig vil dette alltid være en spenning, slik også andre partier opplever spenninger med ulike fløyer.

Erfaringen min med andre unge KrF-ere er at fremfor å sette merkelapper på hverandre og å sette hverandre i båser, så etterstreber vi å finne gode politiske løsninger og kompromisser forankret i den uomtvistelige sannheten; at alle mennesker er like mye verdt.

Slik Tarjei Gilje også skriver i Dagen, er den yngre generasjonen mer opptatt av politisk gjennomslagskraft enn markering. Og for å kunne oppnå den innflytelsen man ønsker, så bidrar ikke interne stridigheter til det.

Tarjei Gilje: Finnes det en fremtid for KrF?

Og vi unge vil stå rotfestet i arven vår. Særlig tenker jeg på den kjente evangelisten Emanuel Minos, som hadde et stort engasjement for partiet og som stemte på partiet hele sitt liv.

Hans datter Oddbjørg har selv uttrykt at han var opptatt av at kristenfolket skulle stå samlet og slutte opp om partiet og ikke skape splittelse som kunne svekke Kristen- Norge.

KrF vil fortsatt ivareta og verdsette sine velgere over 60, men verdispørsmål og bærekraftig politikk er absolutt saker for min generasjon også! Og jeg vet ikke om noe annet parti med en mer helhetlig politikk, større kompetanse og lidenskap enn KrF.

Så kjære unge, potensielle KrF-velger. Se nærmere på politikken vår, som baserer seg på sannheten om at sex-slaven er like mye verdt som statsministeren. Kanskje vil også du oppdage at du er en del av KrFs fremtid.