ETIKK: Som kristne må vi vurdere Donald Trump (bildet) og andre politiske aktører nøkternt, ut fra kristen etikk og i henhold til den politiske informasjon som er tilgjengelig, skriver Arne Helge Teigen.  Foto: Win McNamee, AP Photo/NTB scanpix

Kyros-profetien om Donald Trump

lørdag 10. februar 2018

Samfunn

Læren om politiske profetier legitimerer etter min oppfatning en kobling mellom religion og politikk som er potensielt farlig.

I februar 2016 hevdet Kenneth Copeland, en av USAs rikeste mega-kirkepastorer, at han hadde fått en profeti om at Ted Cruz var «salvet» til å bli USAs neste president (Charisma News (CN) 10.02.2016).

Copeland fikk snart konkurranse fra Lance Wallnau, en annen fremtredende karismatisk leder. Gjennom et «meme» på Facebook skal han ha fått åpenbart at Donald Trump skulle bli neste president i USA (CN 07.10.2016).

Wallnaus uttalelser omtales som «Kyros-profetien» om Trump. Trump skal være salvet av Gud til å være en ny «kong Kyros». Han skal «slå» Syria, og gjenopprette USAs rolle som ledende verdensmakt.

Trump skal også være «salvet» til å ordne opp i Nord Korea. «I’d like to share what I see in Isa 45 that applies to Cyrus Trump», uttalte Wallnau (CN 17.4.17).

Wallnau kan knyttes til bevegelsen Ny Apostolisk Reformasjon (NAR). Sentralt her er læren om at Gud for tiden oppreiser apostler og profeter som taler på Guds vegne inn i vår tid. Ifølge bevegelsens profetier, skal de organisere globale nettverk, forvandle nasjoner, utøve avgjørende politisk innflytelse, og forberede verden for Jesu gjenkomst. Til sist skal de overgi Guds rike på jord til Gud (Åp 11: 15).

Dette skriver blant annet Johnny Enlow i boken «The Seven Mountains prophecy» (2008). Oppklarende med tanke på «profetiene» om Trump er bevegelsens skjelning mellom profetier som er for menigheter, og profetier som angår politikk, såkalt «church» og «kingdom»-profetier.

Ifølge Charisma News oppreiser Gud for tiden nettopp politiske profeter. Disse er begavet med all innsikt i sin samtids kultur og skal derfor være «mentorer» for verdens fyrster og prinser, heter det i CN 20.01.2016. I 2013 kom artikkelsamlingen «Invading Babylon: The 7 Mountain Mandate».

Her bekreftes det vi her har berørt, i rammen av en slags sosiopolitisk tenkning kalt «Dominion Theology». Boken er redigert av Lance Wallnau og pastor Bill Johnson, og har bidrag fra fremtredende ledere innen den globale karismatiske bevegelse.

Læren om politiske profetier legitimerer etter min oppfatning en kobling mellom religion og politikk som er potensielt farlig. Det sier seg selv at en statsleder som erklæres for å være salvet av Gud, stilles utenfor rekkevidden av sunn vurdering og kritikk.

Som kristne må vi vurdere Trump og andre politiske aktører nøkternt, ut fra kristen etikk og i henhold til den politiske informasjon som er tilgjengelig. Her har kristne selvsagt ikke mer forstand eller innsikt enn andre.