BARN: KrF er tydelig på at vi vil endre den felles ekteskapsloven ved å jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse, skriver Knut Arild Hareide.  Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

KrFs ekteskapssyn står fast

lørdag 19. august 2017

Dette innlegget er en respons på "KrF-leder for kjønnsnøytrale ekteskap"

Samfunn

KrF er i dag det eneste partiet på Stortinget som fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne.

Dagen skriver på lederplass den 18.08.17 at jeg har skiftet syn på ekteskapsloven. Det har jeg ikke.

KrF løfter frem ekteskapet mellom mann og kvinne i vårt program. Selbekk begrunner sin påstand i at jeg deltok i Pride-paraden i fjor sommer.

Han nevner ikke med et ord hva som faktisk var begrunnelsen for min deltakelse; Nemlig at jeg gikk i paraden for å vise sympati for dem som ble rammet av terrorangrepet i Orlando i fjor sommer.

LES OGSÅ: Hareides fylkesleder om ekteskapsloven: Vi hadde stemt nei

KrF tolererer ikke terror mot noe menneske. Livsretten gjelder alle, uansett legning. Jeg tror Selbekk og jeg er enige om dette. 

At Selbekk spekulerer uten grunnlag nå må stå for hans egen regning. Fredagens overskrift og argumentasjon har han ikke dekning for. Han må høre på det jeg faktisk sier og ikke på hva han selv tror og føler jeg sier. Min deltakelse i Pride handlet ikke om at jeg har skiftet syn på ekteskapet.

Da ekteskapsloven ble vedtatt stemte KrF imot. Vi er i dag det eneste partiet på Stortinget som fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne.

Det betyr at realismen i å reversere ekteskapsloven på dette punkt er lik null. Det er det ikke KrF som avgjør, men de andre partiene på Stortinget.

LES: KrF-veteran: – Utidig av Dagen om Hareide

KrF er tydelig på at vi vil endre den felles ekteskapsloven ved å jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Vi vil sikre barneperspektivet.

Det er ulike syn i KrF om hva som bør prioriteres. Det har jeg respekt for. Men vi er enige i at vi skal arbeide aktivt for det som er realistisk å endre på. Nemlig å sikre barns rettigheter.

Det må settes klare rammer for assistert befruktning og adopsjon for å sikre at barn får både en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.

LES OGSÅ: Vil ikke svare på om han er imot ekteskapsloven