«Når det gjelder Klatreparkens bruk av kors så tenker jeg at her er det en strategisk og faglig begrunnelse for de valg som er gjort», skriver biskop Solveig Fiske. Bildet viser den aktuelle hinderløypen i klatreparken på Hamar. Foto: Fredrik Garshol/ Klatreparken Domkirkeodden

Klatreparken på Domkirkeodden på Hamar og bruk av kors

torsdag 5. juli 2018

Samfunn

At korset brukes i en klatrepark på Domkirkeodden som er så tett forbundet med det historiske kirkestedet med gamle Hamar domkirke tydeliggjør også at det overhodet ikke er gjort med en respektløs hensikt.

Jeg viser til oppslag i Dagen om at klatreparken på Domkirkeodden på Hamar sin bruk av kors har skapt reaksjoner. Bruken av sentrale religiøse symboler skaper følelser hos folk, og det skal en ta på det dypeste alvor.

Korset som symbol tar opp i seg Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium. Det er gjennom korset Gud viser sitt ansikt i verden.

Kirkens tro er at Jesu død var i dypere berøring med alle menneskers død. Korset forteller om en kjærlighet som lever og som holder både i liv og død.

Flere har spurt om hva jeg mener om bruken av kors i klatreparken på Domkirkeodden.

Jeg tenker at korsene her er brukt på en måte som innbyr til undring og refleksjon. Disse korsene er anvendt for å symbolisere reformasjonen, og det er også god symbolikk i at korsene «bærer» klatrerne over en hindring.

At en går på korset er heller ikke uvanlig. Flere kirker har kors i gulvmosaikken, og en kan også argumentere med at en går «på» korset i alle korskirker.

Debatten som går om klatreparkens bruk av kors viser at mange er opptatt av at korset som sentralt kristent symbol ikke må tulles med. Det er jeg enig i. En skal ikke misbruke det som for andre er hellig.

Det er viktig å ha en debatt om bruk av symboler. Men når det gjelder Klatreparkens bruk av kors så tenker jeg at her er det en strategisk og faglig begrunnelse for de valg som er gjort.

At korset brukes i en klatrepark på Domkirkeodden som er så tett forbundet med det historiske kirkestedet med gamle Hamar domkirke tydeliggjør også at det overhodet ikke er gjort med en respektløs hensikt.