ETIKK: Regjeringen har ikke konkludert på særlig viktige etiske felt. De er bare enige om at dagens lov må evalueres, og dermed ikke gjelde lenger. Det blir som om regjeringen i nasjonal transportplan ikke klarer å foreslå hvor mye midler som skal gå til bane og hvor mye som skal gå til vei, skriver Kjersti Toppe. På bildet ser vi (fra venstre) helsedirektør Bjørn Guldvog, statsråd Bent Høie (H) og Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet da regjeringen la fram bioteknologimeldingen i juni.  Foto: Silje Rognsvåg

Etikk og politikk

torsdag 3. august 2017

Samfunn

Regjeringen mener ingen ting om eggdonasjon. Ingen ting! De mener heller ikke noe om assistert befruktning til enslige. Det må Stortinget avgjøre.

Like før sommeren fremmet Solbergregjeringen en stortingsmelding om bioteknologi. Den skulle omhandle regjeringens forslag på bioteknologifeltet. Meldingen var like svak som den var forsinket.

Etter fire år i regjering, med evaluering av bioteknologiloven som eget punkt i samarbeidsavtalen med KrF og V, hadde mange forventet mer. De vanskeligste punktene hadde regjeringen på galant vis hoppet over. Meldingen fremsto mer som et diskusjonsnotat enn en stortingsmelding.

Noen konkrete punkt var det riktignok. Forbudet mot surrogati videreføres. Regulering av fosterdiagnostikk foreslås videreført. Kravet om at sæddonorer ikke skal kunne være anonyme, videreføres også.

LES: – Jesus er større enn partipolitikk

Det foreslås å gi foreldre plikt til å informere barn som er blitt til ved sæddonasjon om at de har en annen biologisk forelder enn en av dem de vokser opp med.

Uten dette er barns rett til å kunne kjenne til sitt biologiske opphav, uten verdi. Regjeringen foreslår også å senke aldersgrense til fra 18 til 16 år for når barn skal kunne få vite hvem biologiske forelder er.

Så står det i meldingen følgende: «Noen problemstillinger, som eggdonasjon, assistert befruktning til enslige, lagring av ubefruktede egg uten medisinsk grunn, om helsepersonell kan informere pasienters slektninger om genetisk sykdom og noen problemstillinger innen PGD omtales uten regjeringens konklusjoner.»

Men dette er ikke hvilken som helst problemstillinger! Regjeringen har ikke konkludert på særlig viktige etiske felt. De er bare enige om at dagens lov må evalueres, og dermed ikke gjelde lenger.

Det blir som om regjeringen i nasjonal transportplan ikke klarer å foreslå hvor mye midler som skal gå til bane og hvor mye som skal gå til vei, eller om den skal føre til at klimautslippene går opp, eller ned.

LES OGSÅ: Kristne førstegangsvelgere opptatt av asyl, miljø og utdanning

Regjeringen mener ingen ting om eggdonasjon. Ingen ting! De mener heller ikke noe om assistert befruktning til enslige. Det må Stortinget avgjøre. De lar det så være helt opp til Stortinget å bestemme om det bør bli tillatt for friske kvinner å fryse ned ubefruktede egg, for sikkerhets skyld. Uten at det finnes noen som helst medisinsk grunn.

Slik har helseminister Høie abdisert på bioteknologifeltet. Om han sitter etter valget, har han gitt blankofullmakt til at Frp kan gå inn for å etablere det flertallet som de klare å samle i det nye Stortinget. Fra punkt til punkt. Det vil ikke bli noen regjering som gir en retning eller som kjemper for bestemte forslag. Dette åpner opp for en stor liberalisering.

Den rødgrønne regjeringen er kritisert for ikke å klare å fremme en stortingsmelding om bioteknologi. Ja, det er sant. Men vi klarte å være ærlige. Vi fremmet enkeltforslag, men kalte det ikke en stortingsmelding.

Lovformuleringene om eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og lagring av ubefruktede egg ble dermed ikke liberalisert. Vi styrte videre på dagens lovreguleringer. Hvem skulle tro at en ny regjering med verdikonservative H og KrF som støtteparti, skulle endre på dette?

Senterpartiet er tydelige. Vi vil ikke tillate eggdonasjon i Norge. Vi mener at assistert befruktning skal forbeholdes par. Friske kvinner skal ikke gis rett til å fryse ned ubefruktede egg, bare fordi at det kan være kjekt å ha.

Vi vil arbeide for at fosterreduksjon av friske fostre ikke tillates, og at tidlig ultralyd ikke innføres om et rutinetilbud for alle gravide. Det handler om barns rettigheter, om å hindre utvikling av sorteringssamfunn og en verdiforankring i helsepolitikken der man ikke legger til rette for tingliggjøring av det å sette barn til verden.

Vi vil selvsagt ikke støtte SVs forslag om å oppheve ordningen med abortnemnd etter 12. uke.

LES: SV vil avskaffe ordningen med abortnemnd

Stortingsvalget den 11. september blir spennende. Et sterkt Sp på Stortinget vil kunne gjøre en forskjell. Dette handler om hvilke etiske prinsipp og grunnleggende verdier vi skal utforme helsepolitikken vår på.

Bioteknologifeltet er krevende. Det fortjener en regjering som kan vise vei. Det burde bli en viktig valgkampsak.