ALENE: Slik familieforholdene har utviklet seg over lang tid i vårt samfunn, blir mange eldre sittende aleine i sine boliger. Samfunnet må jobbe mer målrettet og samordnet med boligpolitikken, skriver Kristian Helland.  Foto: Frank May, NTB scanpix

Egnet boform er nøkkelen

lørdag 24. juni 2017

Samfunn

Jeg mener ikke at alle eldre skal ha/få plass på et sykehjem.

Også foran dette valget blir det debatt om seniorpolitikk og eldreomsorg. Som pensjonist hilser jeg denne debatten velkommen, for det betyr at behovene for den eldre del av befolkningen kommer i fokus. Så er det helt avgjørende at alle gode og velvalgte ord om eldrepolitikk blir fulgt opp med handling!

Seniorpolitikk og eldreomsorg spenner over et store områder av problemstillinger og tema. Jeg vil rette søkelyset mot en av nøklene for å lykkes med eldreomsorgen, nemlig boligpolitikken.

LES: Etterlyser større rom for åndelig omsorg

I KrFs program for de neste fire år heter det at «egnet boform er nøkkelen». Jeg tror de fleste av oss som er opptatt av politikk for de eldste av oss, er enige i den påstanden. For når kreftene minker og helsa skranter, trenger vi nærhet og hjelp både av familie, naboer og det offentlige.

Jeg vil bruke «Ola» som eksempel. Som enkemann bodde han i flere år i sin store enebolig. Han fikk hjelpe av hjemmesykepleien og naboer og familie stakk innom nå og da. Men «Ola» kjente seg ensom i det store huset, og hans psykiske tilstand ble dårligere.

Kommunen sørget for at «Ola» fikk omsorgsleilighet og fremdeles besøk av hjemmesykepleien. Omsorgsleiligheten var av gammel dato og skapte ikke fellesskap med andre beboere.

«Ola» var like ensom som før. Omsider fikk «Ola» innvilget plass på kommunens sykehjem. Da skjedde det noe flott med «Ola». Han blomstret opp, og den mentale helsa forbedret seg med mange hakk.

LES OGSÅ: Dobbelt så mange dør på sykehjem

Jeg mener ikke at alle eldre skal ha/få plass på et sykehjem. Mange ønsker å bo hjemme eller i en egnet omsorgsbolig, gjerne med tilsyn. For det er (minst) to forhold som er viktige for eldre mennesker: trygghet og menneskelig fellesskap. Utrygghet og ensomhetsfølelse er blant de store utfordringene i norsk kultur og eldrepolitikk.

Slik familieforholdene har utviklet seg over lang tid i vårt samfunn, blir mange eldre sittende aleine i sine boliger. Samfunnet må jobbe mer målrettet og samordnet med boligpolitikken.

KrF har i sitt program pekt på en av de viktigste nøklene for å lykkes med eldrepolitikken: egnet boform!

Vi vil oppleve at omsorgsteknologien som alt er på plass i kommunenes eldreomsorg, vil utvikle seg videre. Det må vi alle si ja til! Men teknologi kan ikke erstatte den menneskelige kontakt og nærhet. Hvis omsorgsteknologi og egnet boform blir sett i sammenheng, vil veldig mye være vunnet innen framtidens eldreomsorg.

LES: Eldre drikker mer og oftere enn før