VERDIER: Skal vi ha et samfunn bygget på disse verdier, trenger vi politikere som står for disse verdiene på Tinget, skriver Sten Sørensen. På bildet ser vi KrF-leder Knut Arild Hareide (i midten) sammen med statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

De kristne verdiene på Tinget

torsdag 10. august 2017

Samfunn

Prat om kristne verdier er nesten helt uten verdi før de får konsekvenser for praktisk politikk.

Det har vært mye debatt om de kristne verdiene så langt i valgkampen. Det er flott. Vi har bygd vårt samfunn på de kristne verdiene. Det må vi også gjøre med stor frimodighet i framtiden!

Vi har feiret at Norge har vært et kristent land i mer enn tusen år. Og disse verdiene er mere verd enn at noen politikere tar dem fram i forkant av stortingsvalg hvert fjerde år. Prat om kristne verdier er nesten helt uten verdi før de får konsekvenser for praktisk politikk.

For oss kristne er disse verdier som et klart fyrlys å navigere etter. De forandres ikke av skiftende stemninger eller trender, men de er veivisere å styre etter – som: Menneskeverd. Forvalteransvar. Nestekjærlighet.

De kristne verdiene er mer enn å holde innvandrere ute og K-en i KRLE-faget inne. De kristne verdiene utgjør et kompass vi kan styre etter for hele bredden i politikken. Det kristne menneskesynet og menneskeverdet er kanskje viktigst av alt.

DEBATT: Bare ved å stemme på KrF får du KrF-politikk

Det får konsekvenser for kampen for likeverd og mot diskriminering, for synet på aktiv dødshjelp, tvillingabort og bioteknologi. Det at ingen skal sorteres bort når de er små, eller stemples ut når de blir gamle, er også begrunnet i dette.

La meg konkret nevne noen viktige verdier: Gudsfrykt, nøysomhet, arbeid, respekt, solidaritet, likeverd, nestekjærlighet, forvalteransvar.

I Norge har vi en stolt historie: Det var ikke Helse Øst som startet sykehus i landet. Det var kirken som var først ute. Det ligger i kirkens DNA å hjelpe de som lider, derfor ble sykehus etablert før staten rakk det.

Det var ikke Kunnskapsdeptartementet eller Utdanningsforbundet som etablerte skoler først i landet. Det gjorde kirken.

I den norske Grunnloven ser en at den er tuftet på prinsippene i Bibelen. Jeg tror den norske velstand – og at vi har et godt demokrati, er velsignelser grunnet Guds godhet mot oss. «Om ikke Gud bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves.»

At Norge har vært et misjonsland der vi har sendt ut mange misjonærer og hjulpet mennesker som lider, har også medført stor velsignelse tilbake.

MENINGER: Hvorfor KrF?

Det at vi skal stille opp for verdens fattige og forfulgte er forankret i ansvaret for vår neste. Det samme er kampen mot fattigdom i Norge. Man kan jo spørre seg om det er et uttrykk for kristne verdier som nestekjærlighet når noen politikere vil «vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger» fra å komme til Europa?

Jeg tror den italienske kystvakten har forstått mer av hva kristne verdier dreier seg. De ble spurt om hvorfor de bare fortsatte å redde flyktninger i Middelhavet, selv om det kostet dem og den italienske staten uhorvelig mye penger.

Vi har ikke noe valg når våre medmennesker dør rett fremfor øynene på oss, svarte de. Da er det vår plikt å hjelpe dem.

Forvalteransvaret er også en sentral kristen verdi. Her skal ikke bare tanken på kortsiktig profitt styre valgene. Hvordan forvalter vi våre ressurser? Er vi miljøbevisste? Man har et ansvar for de kommende generasjoner. Her er det også snakk om verdier.

Familien er grunncella i samfunnet. At det er valgfrihet for mor eller far til å kunne være hjemme med barna fordi kontantstøtten finnes – eller at det skal bli større lærertetthet på barneskolen for at barna skal bli mere sett, er prioriteringer og ønsker på grunn av verdier.

Skole er viktig, men det blir feil som et politisk parti sier i sitt slagord: «Alt starter i skolen.» Det starter ikke i skolen. Det starter i hjemmet. De første leveår er utrolig viktige. Derfor må hjemmene prioriteres og det må være gode barnehagetilbud.

Jeg har sansen for Erik Lunde. Han har nettopp utgitt boken: «Uønsket». Han sier blant annet: «Vi kan alle ende opp som uønsket i et samfunn der vi tillater at menneskerverdet blir gradert. Derfor må vi bevare idealet om likhet.» Han skriver også: «Er det i pakt med norske verdier å velge bort et barn med Downs syndrom?»

Les også:

Personlig vurdering: Hadde jeg vektlagt økonomisk politikk som det aller viktigste, hadde jeg stemt Høyre. Hadde jeg vektlagt sosialpolitikk og solidaritet som det aller viktigste, hadde jeg stemt Arbeiderpartiet.

Begge disse partier, og andre partier, har gode elementer i sin politikk. Men jeg ønsker en enda større horisont i politikken. Det er dette jeg finner i Kristelig Folkeparti og som er årsaken til at jeg valgte å engasjere meg i dette partiet.

Jeg vil ha mer «himmel» i politikken. Da må verdiene som finnes i Bibelen og i den kristne kulturarv bli prioritert.

Da er ikke svaret et verdinøytralt samfunn, men et samfunn bygget på de kristne verdier.

Skal vi ha et samfunn bygget på disse verdier, trenger vi politikere som står for disse verdiene på Tinget.