DISKUSJON: Når læreplaner lages, er det alltid en diskusjon om hvor mye som skal nevnes spesifikt og hvor mye som skal overlates til lærerens profesjonelle vurdering, skriver Torbjørn Røe Isaksen. På bildet ser vi synagogen i Oslo.  Foto: Jarl Fr. Erichsen, NTB Scanpix

Alle skal ha kjennskap til jødedom

mandag 20. februar 2017

Samfunn

Alle elever skal ha oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag. Dette er kunnskap som er viktig for å hindre spredning av antisemittisme.

Skolen har, sammen med oss foreldre, en viktig rolle å spille i kampen mot antisemittisme. Den har også et ansvar for å gi alle elever kunnskap og kompetanse om jødedommen, og dette er tydeliggjort ved at religionen er et viktig tema med klare læringsmål i det obligatoriske KRLE-faget gjennom 10 år på grunnskolen.

LES: Jødedom borte fra læreplanen for videregående

Gjennom hele barne- og ungdomsskolen skal alle elever få grunnleggende kjennskap til jødedom som religion. De skal ha oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag. Dette er kunnskap som er viktig for å hindre spredning av antisemittisme.

I tillegg er det i fagene samfunnsfag og historie på flere trinn – også i videregående skole - kompetansemål hvor læring om Holocaust kan inngå.

I en artikkel i Dagen er stortingsrepresentant Anders Tyvand bekymret for at jødedommen ikke nevnes spesielt i læreplanen for religionsfaget i skolen. Som en følge av innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble lærerplanene i skolen lagt om.

Når læreplaner lages, er det alltid en diskusjon om hvor mye som skal nevnes spesifikt og hvor mye som skal overlates til lærerens profesjonelle vurdering. I faget religion og etikk i videregående skole, som kun elevene som tar studieforberedende har, er de to største religionene kristendom og islam nevnt spesielt.

LES OGSÅ: KrF ber om jødedom på timeplanen

Andre store religioner som hinduisme, buddhisme og jødedom kan lærere og skoler velge å fokusere på i tillegg. Slik har det vært lenge, og det er ikke noe som har blitt bestemt av denne regjeringen.

Nå har vi startet arbeidet med å gjennomgå og fornye fagene i skolen. Bakgrunnen er at læreplanene er preget av stofftrengsel og i for liten grad legger til rette for dybdelæring. Det gjelder også religionsfaget på videregående.

Det kan være gode grunner til at jødedom bør nevnes spesielt, men nå skal vi ha en åpen prosess hvor ulike miljøer, selvfølgelig også de jødiske, får mulighet til å komme med innspill til endringer.

LES MER: Ap-dissens om KRLE

Ved å legge til rette for en bred og god debatt rundt alle skolefagene skal vi sikre læreplaner som gjør at elevene tilegner seg solid faglige kunnskap og forståelse.