SELVFØLGE: Det handler ikke bare om mat og stell av kropp, men om relasjoner, opplevelser, ting å glede seg til – ja slikt som mange friske mennesker anser som en selvfølge, skriver Vigdis Anita Gåskjenn.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Alderdom med innhold og mening

tirsdag 8. august 2017

Samfunn

Mennesket lever ikke av brød alene. Det trengs noe mer enn å bare holde våre eldre og hjelpetrengende i live. Mange eldre lengter etter mer fellesskap, og det myke innholdet i eldreomsorgen må nå løftes frem.

Valgkampen er i gang, og også i år blir eldreomsorg et viktig tema. Det er med god grunn. Vi trenger ikke være verken forskere eller profeter for å skjønne at antall eldre vil være sterkt økende de neste årene.

De store fødselskullene fra årene like etter krigen er nå kommet i en alder som tilsier at stadig flere eldre vil trenge de tjenester som kommuner og private og ideelle organisasjoner tilbyr. Selv med økonomiske løft vil knapphet på helsearbeidere tvinge oss til å tenke annerledes. Og det kan ikke utsettes.

LES: Lover eldre ektepar at de får dele rom på sykehjem

Ressursene må brukes på en god måte, den enkeltes mestring må være i fokus, og omsorgsteknologi må dras nytte av. Det er også viktig at de ansatte trives med sin hverdag og får brukt sitt engasjement og sin faglige vurderingsevne.

Ikke minst hjemmetjenestene trenger å videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer. Derfor setter vi nå i august i gang et større planarbeid på nettopp dette området i Bergen.

For mennesket lever ikke av brød alene. Det trengs noe mer enn å bare holde våre eldre og hjelpetrengende i live. Mange eldre lengter etter mer fellesskap, og det myke innholdet i eldreomsorgen må nå løftes frem.

For det handler ikke bare om mat og stell av kropp, men om relasjoner, opplevelser, ting å glede seg til – ja slikt som mange friske mennesker anser som en selvfølge.

Kristian Helland, tidligere KrF-ordfører i Bergen og 70-års jubilant, pekte i innlegg i Dagen i juni på betydningen av egnede boformer og fellesskap med andre i eldreomsorgen.

Bergen kommune har under oppstart en seniormelding som etter dialog med Eldrerådet i Bergen vil handle mye om boligpolitikk og innbyggernes behov for egnet boform i ulike faser av livet.

LES OGSÅ: Mann dømt etter å ha stukket av med moren fra sykehjem i Tromsø

Jeg for min del er på jakt etter boformer som legger til rette for at unge og eldre, familier og studenter kan bo sammen og bety noe for hverandre. Ensomhet er et stort problem for mange pleietrengende eldre, og naturlige felleskap med andre er den beste kur.

Mobilisering av frivillighet vil også gjøre en stor forskjell i forhold til å sikre en meningsfull alderdom. KrF i byråd tar ansvar og har sørget for at vi i disse dager ansetter flere frivillighetskoordinatorer som skal ha sitt arbeid i både hjemmetjenestene og i byens sykehjem. Spesielt innenfor hjemmetjenestene er dette nybrottsarbeid.

Der er mange som vil være med og bidra, men det er vanskelig å finne ut hvordan en skal forholde seg. Frivillighetskoordinatorer vil være et viktig bindeledd og en mobiliseringsaktør.

Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner, menigheter og idrettslag får nå en bedre mulighet til å bidra inn i et arbeid som virkelig gir mening! Helsetjenester skal utføres av profesjonelle, mens frivillige kan bidra til forebygging av ensomhet og et mer aktivt liv.

LES: – Mange eldre føler seg tilsidesatt

Det gode samspillet er en viktig nøkkel til framtidens eldreomsorg. Flere frivillighetskoordinatorer er ikke et valgløfte som dukker opp fordi det er valg til høsten. Her gjøres det noe helt konkret og byrådet i Bergen leverer slik det har vært lovet!

Ja, god eldreomsorg handler om fellesskap, og at både den som mottar omsorg og den som gir omsorg – både profesjonelt og frivillig skal kjenne mening. Dette gir et varmere samfunn, og det er det jeg virkelig brenner for og jobber for.

LES OGSÅ: Frp vil ha eldreminister