VERDIER: Hvor får vi størst gjennomslag for våre verdier? Historisk sett har det vært på høyresiden, og Aps signaler nå i disse dager overbeviser meg ikke om at det blir lett å samarbeide med venstresiden, skriver Sten Sørensen.  Foto: Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Hvor får vi størst gjennomslag for våre verdier?

tirsdag 14. februar 2017

Samfunn

Det finnes et underliggende spørsmål hos mange som stemmer KrF nå om dagen. Hvem skal vi samarbeide med etter valget? Svaret bør ikke være så vanskelig.

Det kan se ut som at noen har tolket Knut Arild Hareides uttalelser som om KrF er på gli mot et tredje kjønn. I et intervju sier han at dette er en sårbar gruppe mennesker. KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen, men vi ønsker å utrede dette. Vi ønsker å vite konsekvensene før vi konkluderer, sier Knut Arild Hareide i et intervju.

Selv om Hareide uttrykker skepsis, kan hans uttalelser uroe velgerne. Jeg viser til stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvans (KrF) innlegg i Dagen (10.2.) der han klart understreker at de to kjønnskategorier mann og kvinne ligger fast fordi kjønn handler om biologi.

Jeg tror ikke KrF vil støtte det forslag Arbeiderpartiet har fremmet om utredning for å innføre det tredje kjønn.

LES: Støre-flertall mer enn dobbelt så ofte med Krf fremfor SV

Utover vil vi se at partiene vil profilere sine saker fram mot valget. Arbeiderpartiet vil blant annet i sitt program fronte at de ønsker en strammere styring av trossamfunn som mottar statsstøtte. Det er uproblematisk at partiet fronter sitt syn, men de må vise respekt for religiøse trossamfunns egne overbevisninger og ikke true med økonomiske konsekvenser.

Det er krefter i de politiske miljøer som ønsker aktiv dødshjelp. Noen ønsker å selge øl på bensinstasjoner for å gjøre alkoholen enda mer tilgjengelig. Det er også kommet fram signaler at barn kan ha flere enn to foreldre.

I det hele tatt vil det bli en kamp om våre verdier. Hvilket menneskesyn og hvilke verdier skal vi tufte det norske samfunn på?

Det er mitt syn på verdier som gjør at jeg er aktivt med i Kristelig Folkeparti. KrF har sine verdier tuftet på Bibelen og på de gode verdier som i generasjoner har preget vår kultur og tradisjon.

I et mangfoldig samfunn blir verdiene utfordret, og noen vil fjerne dem. Jeg tror det finnes en Skaper bak alt det skapte. Han har skapt menneskene i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Samtidig skal vi ha et menneskesyn preget av respekt, og alle samfunnsborgere uansett livssyn skal ha den samme verdi og verdighet.

Det finnes et underliggende spørsmål hos mange som stemmer KrF nå om dagen. Hvem skal vi samarbeide med etter valget? Svaret bør ikke være så vanskelig: Hvor får vi størst gjennomslag for våre verdier? Historisk sett har det vært på høyresiden, og Aps signaler nå i disse dager overbeviser meg ikke om at det blir lett å samarbeide med venstresiden.

LES: KrF setter foten ned for ny Downs-test

Et slagkraftig KrF vil være med og påvirke samfunnsutviklingen. De nye småpartiene har ingen sjanse om å komme inn på Stortinget, så edruelige må vi være, derfor er det bare KrF som er den beste garantisten for de kristne verdiene som vårt samfunn så 
absolutt trenger.