En velsignet eldrebølge

Author picture

mandag 11. september 2017

Samfunn

Vi vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Etter en rekke valgkamper med festtaler om eldreomsorg, politikere som har besøkt sykehjem for å klappe eldre på kinnet og mange krampaktige utspill om at alt skal bli bedre, har vi i årets valgkamp nesten ikke hørt et eneste ord om eldreomsorg. Hvis vi som har kommet i vår beste alder nevnes, er det som regel i forbindelse med den negative beskrivelsen “eldrebølgen”, som om det er et problem at vi lever stadig lengre. Snakk om å snu det på hodet! At vi blir flere eldre i samfunnet er et gode og ikke minst en mulighet. Vi blir flere eldre, men de som er eldre i dag er også sprekere og friskere enn de som var gamle for 30 år siden. Vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger.

Frivillighet er et svært viktig stikkord for KrF i all politikk, og det gjelder også i eldrepolitikken. Mange eldre ønsker å bidra i lokalsamfunnet selv om de har blitt pensjonister. Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler er for eksempel positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Ett av mange gode eksempler kan være i Vest-Agder der de på noen skoler har «lyttevenn-prosjekter» som gjør skolebarn tryggere på å lese samtidig som man bygger relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner. Her skal våre lokalpolitikere ta initiativ til gode tiltak som de mener kan passe bra i deres lokalsamfunn.

Vi vet også at mange eldre dessverre føler seg ensomme, og her kan også frivilligheten spille en svært viktig rolle gjennom besøksvenner, lokale aktiviteter på frivilligsentralen osv. Gode vilkår for frivilligheten er en veldig viktig sak for KrF, og gode vilkår for frivilligheten er også god eldrepolitikk! Fremtidens eldreomsorg har stort behov av flere ansatte og økt kompetanse. Framskrivinger fra SSB viser oss at vi vil kunne mangle mange hender i fremtiden. Om noe av dette kan løses med økt bruk av teknologi, så er det likevel slik at mesteparten handler om å motivere flere til å velge helsefag, samt styrke de som allerede er i sektoren.

Alle er vi forskjellige. Valgfrihet bør ikke være forbeholdt de under en viss alder, samtidig som vi heller ikke må tro at valgfrihet først og fremst handler om å velge mellom private og offentlige leverandører av omsorg. Valgfrihet i eldreomsorgen bør handle om langt mer grunnleggende spørsmål, som hvordan du vil bo og leve. Vi ønsker for eksempel å arbeide med nye boformer, koble generasjoner og utvikle konsepter og ordninger hvor mangfoldet blir langt større enn i dag.

KrF vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det gir livskvalitet i hverdagen. God eldreomsorg handler ikke bare om antall pleietimer eller enerom på sykehjem, men et samfunn og velferdstjeneste som også ivaretar de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Selvsagt bør det være sykehjemsprester, selvsagt trenger vi aktivitører og selvsagt må vi sørge for at det er tid for andre behov enn kun de fysiske.

Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Derfor trenger vi en god og tilpasset eldreomsorg, og vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre mennesker utgjør i samfunnet.

Vi trenger en eldrepolitikk som fremmer lysten til å leve, som er tilpasset den enkelte og som gir et meningsfullt liv, livet ut.