STORTINGET: Statsråd Sylvi Listhaug under muntlig spørretime, torsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Gebyr på død» enstemmig vedtatt i Stortinget

søndag 25. februar 2018

Samfunn

Det er også på tide å minne om litt edruelighet i debatten. Det er snakk om et gebyr for en tjeneste man får.

Det nye gebyret for skifteattest ble vedtatt i statsbudsjettet høsten 2017, altså lenge før jeg ble justisminister. Alle partier på Stortinget, inklusive Senterpartiet, har støttet gebyret. Jeg følger altså opp Stortingets vedtak.

Det er fascinerende å se hvordan mediene omtaler dette som mitt og Frp sitt gebyr til tross for at alle partiene på Stortinget har vedtatt det. Mediene er ekstremt opptatt av å få dette til å handle om meg, ja, så opptatt at de ikke har løftet en finger for å sette seg inn i saken. Kanskje ikke rart til troen til mediene er nedadgående?

Det er også på tide å minne om litt edruelighet i debatten. Det er snakk om et gebyr for en tjeneste man får. Det er så vidt meg bekjent ingen politiske partier som har tatt til orde for å fjerne gebyr for å få pass eller andre viktige tjenester fra det offentlige.

Jeg er glad for at Frp er del av en regjering som har fjernet arveavgiften. Det var en avgift som gav staten milliardinntekter og som i noen tilfeller gjorde det vanskelig for etterlatte å ha råd til å overta hus og eiendommer som de arvet fra sine kjære.