Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Ingen okkupasjon

Author picture

fredag 13. oktober 2017

Samfunn

Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til historisk sannhet i forholdet mellom Israel og nabostatene?

Etter folkeretten er ikke Judea og Samaria okkupert av Israel. Det ville være som om vi sa at Svalbard er okkupert av Norge.

Det som skjedde i Folkeforbundet etter første verdenskrig var at en på møtet 9.2. 1920 avgjorde i San Remo at jødene fikk rett til (skjøte) på hele Israel og Norge rett til hele Svalbard inklusiv Bjørnøya. Hvis dette benektes, så er både Israel og Norge «okkupanter».

Derfor er det et falsum å kalle «Vestbredden» for Palestina. Det var terroristen Yasser Arafat som satte navnet Palestina på Judea og Samaria i 1964.

Første gang området ble kalt Palestina var under den romerske ødeleggelse av Israel etter år 135, da jødehateren, keiser Hadrian, kalte filistrenes land=Palestina. Det var det såkalte «havfolket» som bosatte seg på kysten ut mot Middelhavet. Kjent cirka 1100 f.Kr.

Det keiser Hadrian gjorde, var at han, i motstand mot israelerne, forandret navnet Provincia Judea til Provincia Syra Palestina. Judea ble nå en romersk koloni, og hovedstaden Jerusalem fikk navnet Aelia Capitolina til ære for keiser Hadrian.

Det ligger meget propaganda i navnet. Det skjønte egypteren Arafat, da han brukte Hadrians metode og bestemte at landet skulle hete Palestina fra 1964! Det var før krigen i 1967!

Nåværende president i PA, Mahmoud Abbas, fortsetter sin propaganda for navnet på området og kaller «statsdannelsen» for «hans palestinske stat». På kartet finnes ikke Israel!

I 1967 gikk araberne til krig mot Israel for å «befri» Judea og Samaria, som de mente var «okkupert» område. Det er jo ikke okkupert området. De har folkerettens skjøte på at det tilhører Israel. Som Svalbard tilhører Norge.

Når vil media slutte med å kalle krigen i 1967 for en krig mot okkupasjon? Det var en angrepskrig mot Israel!

Hvorfor er sannheten så vanskelig å forsvare?