STRATEGI: Hvilken langsiktig målsetting MKR har med denne strategien, er uklart. Hvis resultatet blir en utilsiktet palestinsk enstatsløsning, kan det fort bli «den endelige løsningen», og alt hva det innebærer, skriver Roald Øye.  Foto: Majed Jaber, Reuters/NTB Scanpix

Kirkens lederskap i dårlig selskap

søndag 20. mars 2016

Samfunn

Mange håper at grasrota i kirken vil markere en klassisk bibelsk forståelse når viktige spørsmål skal avgjøres utover i året 2016.

Den norske kirke står foran en tid da viktige beslutninger skal tas i dens demokratisk valgte organer. Vi som tilhører andre kirkesamfunn står ringside og iakttar utfallet med frykt og beven. Det vil angå oss alle på et eller annet vis, og sporene skremmer:

Er for eksempel flertallets beslutningstakere like lite bundet av hva Skriften sier om de ulike spørsmål som i nær fremtid skal avgjøres, som de er i et annet viktig testspørsmål som ser ut til å være avgjort i kirkens øverste organer?

MENINGER: Arabisk paradigmeskifte?  

Jeg tenker på handlingsplanen for kirkens Midtøsten-strategi som ble lagt av Mellomkirkelig råd (MKR) allerede i desember 2014. Rådet er en slags utenrikskomité for Den norske kirke. Hvis strategien fremdeles er den samme, går MKR lengre i sin pro palestinske holdning enn endog den sekulære norske regjering og utenriksminister gjør. Da bør noen røde lamper blinke, ikke bare for kirkens ledelse, men også for dem på grasrota.

Har kjærligheten til jødene og sympatien for deres lenge etterlengtede stat, Israel, totalt forsvunnet i kirkens besluttende organer? «Det må da vel finnes skikkelige folk iblant?» Det viker ikke slik når den unisone parolen synes å være: «Vekk med denne! Gi oss Barrabas fri!»

DEBATT: «Dikt og forbannet løgn» om Palestina

MKR tok i handlingsplanen fra 2014 til orde for at Norge umiddelbart bør anerkjenne «Palestina» som selvstendig stat. Videre gikk det frem at MKR ønsker å arbeide for at norske myndigheter legger press på Israel for umiddelbart å avskaffe okkupasjonen, oppheve blokaden av Gaza, stanse alle nye, israelske bosetninger på «okkupert jord» og stoppe fordrivingen av palestinere fra Øst-Jerusalem.

Rådet vil arbeide for at ingen norskeide selskaper eller statlige fond investerer i firmaer som bidrar til å opprettholde «den ulovlige okkupasjonen», og at vi heller ikke handler varer som er ulovlig produsert i de okkuperte, palestinske områdene.

INNLEGG: Jakov Adler – et levende tidsvitne

MKR vil arbeide for at norske myndigheter får til en ordning for merking av varenes opprinnelsessted, og oppmuntrer vanlige folk til å delta i BDS-kampanjen. Hvilken langsiktig målsetting MKR har med denne strategien, er uklart. Hvis resultatet blir en utilsiktet palestinsk enstatsløsning, kan det fort bli «den endelige løsningen», og alt hva det innebærer!

Det har lenge vært målsettingen til Hamas, PLO og Det muslimske brorskap. Med vedtaket fra desember 2014 har kirkens lederskap derfor kommet i usedvanlig dårlig selskap.

Mange håper at grasrota i kirken vil markere en klassisk bibelsk forståelse når viktige spørsmål skal avgjøres utover i året 2016.