NEDERLAG: Som den rike unge mannen i Jesu lignelse kan vi bli mer opptatt av hva vi selv kan oppnå enn av hva Gud har gjort for oss. Det ligger et visst menneskelig nederlag i å erkjenne sin egen utilstrekkelighet, skriver Tarjei Gilje. Bildet er fra Frederiks kirke i København.  Foto: Fotolia

Greit å være kristen, så lenge du holder troen for deg selv?

onsdag 22. august 2018

Samfunn

Før var det kontroversielt å være kristen. Nå er det likegyldigheten som er evangelistenes største utfordring.