Kjell Ingolf Ropstad ble enstemming valgt som ny nestleder i KrF under landsmøtet i Trondheim. Dagen-redaktør Tarjei Gilje skriver i denne kommentaren: Et parti som har ordet «kristelig» med i navnet, i et land som Norge, vil måtte forholde seg til de assosiasjonene dette ordet gir. Pr nå vil det være vanskelig å opprettholde motstand mot ekteskapsloven og samtidig bli det brede folkepartiet KrF så gjerne vil være. Men med tålmodig arbeid er det slett ikke umulig at stemningen kan snu.

Det KrF kunne ha vært

lørdag 29. april 2017

Samfunn

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.