Boikott: Bildet viser en demonstrasjon i Vaterlandsparken i Oslo i 2014.  Foto: Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Rasistisk Israel-boikott og regjeringen

tirsdag 14. februar 2017

Samfunn

Det må være problematisk at lokale folkevalgte bedriver utenrikspolitikk og sender signaler det slett ikke er norsk konsensus omkring.

Torsdag 17.11.16 vedtok Trondheim Bystyre en boikott av israelske varer produsert i Judea og Samaria, kalt Vestbredden. Liknende vedtak ble også gjort av kommunestyret i Tromsø onsdag 14.12.16. Det er opplagt at vedtakene ikke har noen praktisk betydning, men derimot er det alvorlige politiske signaler som gis fra våre lokalpolitikere.

LES: Bodø sa nei til Israel-boikott

Det må være problematisk at lokale folkevalgte bedriver utenrikspolitikk og sender signaler det slett ikke er norsk konsensus omkring. Ingen av de lokale folkevalgte har blitt valgt inn på et utenrikspolitisk program. Likevel bærer de nevnte vedtakene med seg et langt mer alvorlig aspekt enn fordelingen mellom lokal politikk og utenrikspolitikk. Dette handler om hvordan nasjonen Israel singles ut til fordømmelse og boikott fremfor andre nasjoner. Denne dobbeltstandarden er ikke forankret i rasjonell politikk, men i mørke og destruktive krefter som antisemittisme og jødehat. Dette er en vurdering også andre viktige aktører deler: International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA), en organisasjon med 31 medlemsstater, deriblant Norge har definert hva som ligger i antisemittisme. Et av punktene er: «Applying double standards by requiring of it (Israel) a behavior not expected or demanded of any other democratic nation.» Dobbeltstandard i møte med Israel er å forstå som et uttrykk for antisemittisme.

07.12.16 vedtok landsmøtet til Angela Merkels parti CDU, Det kristendemokratiske parti følgende: «CDU erklærer sin uenighet og avvisning til alle former for BDS-aktivitet og fordømmer disse aktivitetene som antisemittiske. De som i dag under banneret til BDS-bevegelsen oppfordrer til boikott av israelske varer og tjenester, snakker det samme språket som dem som en gang oppfordret til boikott av jøder. Det er ikke noe annet en grov antisemittisme.»

Vedtakene i Trondheim og Tromsø er rasistiske. De opererer også med et galt faktagrunnlag, i vedtakene heter det som følger: Trondheim: «Bystyret viser til innkjøpsreglementets punkt 10.3 og understreker at kjøp av varer/tjenester produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Trondheim kommunes etiske krav i innkjøpsreglementet.» Tromsø: «Tromsø kommunestyre viser til at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.»

Trondheim bystyre og Tromsø kommunestyret tar feil når de hevder at Israel bedriver folkerettsstridig okkupasjon. Ingen andre nasjoner eller stater har noen suverenitet over de aktuelle territoriene! Tvert imot er dette en del av det området som ble gitt som et hjemland for det jødiske folk i henhold til bindende vedtak i Folkeforbundet 24.7.1922.

Vi er kjent med at regjeringen undersøker om de nevnte vedtakene i Trondheim og Tromsø er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Like fullt etterlyser vi en langt tydeligere og resolutt opptreden fra regjeringen.

LES: Israel-boikott i motvind

I oktober 2012 presenterte OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, en rapport om Norge. I rapporten ble det uttrykt bekymring for sterke antiisraelske holdninger i det norske samfunnet og man oppfordret utenriksministeren til å ta grep for å stoppe demoniseringen av Israel i den norske Midtøsten-debatten.

Vedtakene fra Trondheim og Tromsø krever grep og handling fra Norges utenrikspolitiske ledelse!