NRK: Vi ber NRK om å ta grep for å unngå både ubalanse og slagside mot Israel i sin dekning av Midtøsten, skriver Dag Øyvind Juliussen i ICEJ Norges opprop.  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Opprop om NRKs dekning av Israel

søndag 1. juli 2018

Samfunn

Vi har nylig tatt initiativ til følgende underskriftskampanje på www.opprop.net. Så langt har over 2000 personer signert.

Til kulturministeren, kringkastingssjefen og kringkastingsrådet.

Som allmennkringkaster og statskanal påhviler det NRK et særlig ansvar i å opptre balansert, objektivt og etterrettelig. Vi som signerer dette oppropet mener NRK ikke opptrer med denne balansen i sin dekning av Israel.

I oktober 2012 presenterte OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) en rapport med reaksjoner på sterke anti-israelske holdninger i det norske samfunnet: «Utenriksministeren bør fremme en sivilisert diskusjon om Midtøsten-konflikten, og reagere overfor dem som i debatten demoniserer staten Israel», konkluderte OSSE.

I 2017 publiserte HL-senteret en rapport som viser at 32 prosent av den norske befolkningen mener: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under Andre verdenskrig» Dette vitner om et grovt karikert og fortegnet bilde av Israel.

Som den største medieaktøren og allmennkringkasteren i Norge er det grunn til å tro at NRK bærer et betydelig ansvar for momentene som er nevnt ovenfor fra OSSE og HL-senteret.

Fra 30. mars og fremover var det mye fokus på situasjonen på grensen mellom Gaza og Israel. 29. mai ble Israel utsatt for det kraftigste granat- og rakettangrepet fra Gaza siden 2014. Allerede tidlig om morgenen ble en israelsk barnehage truffet, og beskytningen fortsatte ut over dagen.

På NRKs hovednyhetssending, Dagsrevyen, var det ikke et ord om angrepet. I stedet sendte man en reportasje som viste aktivister fra Gaza som demonstrerte mot Israels lovlige sjøblokade, og hvorledes disse ble stoppet av israelske soldater.

På NRK Kveldsnytt noen timer senere får vi høre at Israel har angrepet mål på Gaza. «Angrepet er angivelig et svar på raketter og bombeangrep mot Israel som Hamasbevegelsen hevder de står bak», sier nyhetsankeret. Angivelig, ja. Altså ikke helt sikkert.

I selve reportasjen får man inntrykk av at det var Israel som startet det hele ved å sprenge en tunnell som går fra Gaza og inn i Israel, for deretter å angripe tretti mål i det Hamasstyrte området. Dette er ikke bare dårlig journalistikk av NRK. Dette er regelrett løgn.

15. mai publiserte www.nrk.no artikkelen «Palestinsk baby død etter protestene i Gaza. En åtte måneder gammel palestinsk baby er død etter å ha fått i seg tåregass under opptøyene mandag, opplyser helsedepartementet på Gazastripen».

25. mai ble det internasjonalt kjent at barnet hadde hull i hjertet og at Hamas trakk påstanden om at barnet døde på grunn av tåregass. Denne oppdateringen ble kjent gjennom mange medier. Likevel har NRK ikke oppdatert saken om babyen per 5. juni. Dette er et klart brudd på Vær Varsom-plakaten som beskriver de etiske normene for pressen hvor det i pkt 4.13 heter: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Under demonstrasjonene og de voldelige konfrontasjonene på grensen mellom Gaza og Israel oppfordret Hamas deltakerne til å ta med våpen og skjule dem under klærne for å bruke disse om mulig for å kidnappe israelske sivilister og soldater. Hvorfor informeres det ikke om dette i NRKs Dagsrevy-sending?

I etterkant av opptøyene som fant sted på Gaza-stripen har Israel kunngjort undersøkelser som viser at 83 prosent av de døde var medlemmer eller tilknyttet ulike terrororganisasjoner. Hvorfor er ikke dette et tema i Dagsrevyen? Hvorfor problematiserer man ikke Hamas sin bruk av sivile?

Denne vedvarende slagside-journalistikken mot Israel er ikke av ny dato. Allerede i 1982 publiserte Institutt for Kirke og Samfunn dokumentaren «Mediamakt» som viser NRKs manglende upartiskhet i dekningen av Libanon-krigen.

I 2001 publiserte daværende redaktør i avisen Dagen en gjennomgang av åtte uker med Dagsrevyens dekning av intifadaen som begynte høsten 2000. Denne viser en grov ubalanse i fremstillingen av de faktiske hendelser. Til alt overmål ville ingen ansvarlige i NRK kommentere den omfattende gjennomgangen.

I Vær Varsom Plakaten heter det i pkt 1.2 at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Vi mener dette ikke blir ivaretatt i NRKs dekning av Israel.

Vi ber NRK om å ta grep for å unngå både ubalanse og slagside mot Israel i sin dekning av Midtøsten.

Vi oppfordrer våre politikere til å reise en debatt omkring statskanalens vedvarende partiskhet i sin dekning av Midtøsten.