EGYPT: En uke før den saudiske delegasjonen, besøkte Egypts utenriksminister Sameh Shoukry Israel. Dette er første gang på ni år en egyptisk utenriksminister besøker landet. 
I de siste årene har forbindelsene mellom Egypt og Israel blitt styrket, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er fra Shoukrys besøk.  Foto: Ronen Zvulun, Reuters/NTB Scanpix

Nye åpne dører for Israel

lørdag 19. november 2016

Samfunn

I en verden som befinner seg i dramatisk omveltning åpnes nye relasjoner for Israel, dette gjelder både diplomatisk, politisk og med handel.

I de første årene etter Israels opprettelse i 1948, ble det etablert gode relasjoner med mange afrikanske nasjoner. Israel ble en rollemodell for mange afrikanske land, etter å ha etablert selvstendighet fra tidligere britisk mandatstyre og etter to tusen år med eksil og fremmed makters okkupasjon av landet.

Nære bånd ble knyttet mellom Israel og unge afrikanske stater. Israelske eksperter delte sin kunnskap med afrikanske kolleger om alt fra moderne bankvesen til dryppvanning av jordbruksområder. Denne gjensidig givende relasjonen ble rammet i kjølvannet av seksdagerskrigen i 1967 og bortimot utslettet etter Yom Kippur-krigen i 1973. Bruddet ble drevet fram av arabisk press og propaganda.

LES: Et rom med jødisk utsikt

I dag er imidlertid Den arabiske liga ikke lenger hva den en gang var. Som en afrikansk politisk leder sa det til en ICEJ-representant: «Nå frykter vi ikke Den arabiske liga lenger, og heller ikke arabiske boikott.»

Flere afrikanske land, også muslimske, er nå utålmodige etter å styrke forbindelsene med Israel. «Det er et åpent vindu nå», sa nylig ICEJs direktør, Jürgen Bühler, på en pressekonferanse i Jerusalem. Han mente at dette også kan endre konstellasjoner i FN.

På samme pressekonferanse informerte ICEJs Juha Ketola om at ICEJ i flere år har hatt samtaler på høyt nivå i flere afrikanske land. I samtalene er det stadig ytret ønske om økt diplomatisk og handelssamarbeid med Israel. Flere av landene, deriblant er også muslimske land, ønsker å styrke tilknytningen til Israel på bekostning av de arabiske landene.

«Om vi reiser til Vest-Afrika i dag, sier politiske ledere, inkludert muslimske regjeringer til oss: «Vi er lei av arabiske ledere, de er rasister, de hater sorte mennesker og de bringer bare jihad til våre land».

Samtidig legger de til at staten Israel er en naturlig partner som kan hjelpe til med utviklingen i deres egne land» sa Bühler. Han mener økte forbindelser mellom flere afrikanske land og Israel også kan føre til endret stemmegivning i FNs organer. «Det er mulig å endre stemmemønstre til land i FN, selv om deres stemmer har gått mot Israel i flere tiår», sa Bühler.

LES OGSÅ: Israel – et fyrtårn

For at afrikanske land skal støtte Israel i FN, er det nødvendig at de ikke bare styrker de diplomatiske båndene, men også investerer i disse landene, påpekte Joel N`guessan på pressekonferansen. Han representerte presidenten i Elfenbenkysten.

Det pågår i dag en betydelig endring i relasjonen mellom Israel og det afrikanske kontinent. Statsminister Netanyahu uttalte nylig: «Israel kommer tilbake til Afrika, og Afrika kommer tilbake til Israel.» Med Israels kunnskap innen IT, grønn teknologi, medisin, jordbruk og terrorbekjempelse vil afrikanerne garantert nytt godt av det som nå skjer.

Netanyahu, som tidligere i år besøkte flere afrikanske land, hadde med seg 70 bedriftsledere for å styrke forholdet til de afrikanske landene.

Samtidig er det også endring i relasjonene i Midtøsten, det er en kraftig vekst i eksporten fra Israel til Tyrkia, det samme er tilfellet med Jordan. Selv med land som ikke har noen diplomatiske forbindelser med Israel pågår det en historisk tilnærming. Dette er tilfelle med Saudi-Arabia og andre sunni-arabiske stater. I juli ledet tidligere generalmajor Anwar Eshki en saudisk delegasjon på besøk i Jerusalem.

Ifølge The New York Times har Saudi-Arabia satt i gang en mediekampanje i kongedømmet som tilsynelatende forbereder innbyggerne på et bedre forhold til Israel.

LES MER: Miljøbevisste Israel

En uke før den saudiske delegasjonen, besøkte Egypts utenriksminister Sameh Shoukry Israel. Dette er første gang på ni år en egyptisk utenriksminister besøker landet. I de siste årene har forbindelsene mellom Egypt og Israel blitt styrket, noe som har gjort tettere sikkerhetssamarbeid mulig mot Hamas i Gaza og militante grupperinger i Sinai.

Det er en rekke dører som nå åpnes for Israel på den internasjonale arenaen.

Tilbake står det iranske prestestyret sammen med Hizbollah, Hamas og vestlige «boikott Israel»-aktører godt hjulpet av journalister med sterk slagside mot Israel.