LO: Utspillene i denne saken fra fagforeningene i Storbritannia står i sterk kontrast til LO her hjemme på berget, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er fra LO-kongressen i 2017  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Boikott-LO bør se til Storbritannia

mandag 10. september 2018

Samfunn

LO med sin antisemittiske og rasistiske vedvarende behandling av Israel burde nå se til sine kamerater i Storbritannia for å lære.

4. september vedtok det britiske arbeiderpartiet å adoptere IHRAs (International Holocaust Remeberance) definisjon av antisemittisme.

Dette innebærer blant annet at partiet fra nå av anerkjenner at det er antisemittisme å sammenlikne Israel med nazistene, det er antisemittisme å kalle opprettelsen av staten Israel for rasistisk og det er antisemittisk å behandle Israel annerledes enn andre demokratiske nasjoner.

Etter lang tids press vedtok partiets øverste organ den svært viktige og meningsfylte definisjonen av antisemittisme laget av IHRA, som Norge også har sluttet seg til. De har tidligere adoptert deler av definisjonen, men da uten punktene over.

I flere år har anklager om antisemittisme ridd det britiske arbeiderpartiet som en mare. Ulike medlemmer av partiet har kommet med grove uttalelser som: «Vi oppfant Israel for å redde dem (anm: jødene) fra Hitler, som nå virker å være deres lærer», «Hvem er den zionistiske Guden? Jeg begynner å tro det er Hitler», «Hva vet du om jøder? De har store neser og heier på Tottenham».

Andre har hevdet at jødene i England bør flyttes til USA.

Partiets ledelse har fått kraftig kritikk for ikke å ta grep. Mange mener partiets leder, Jeremy Corbyn, er en del av problemet. Jeremy Corbyn har kalt Hamas og Hezbollah sine venner. Han har også deltatt på minneseremoni i Tunis for internasjonale palestinaarabiske terrorister.

Tidligere i år skrev representanter for jødiske organisasjoner i et brev til Labour «Igjen og igjen står Jeremy Corbyn i ledtog med antisemitter i stedet for med jøder. I beste fall kommer dette fra venstresidens besettende hat mot sionisme, sionister og Israel. På det verste, antyder det et konspiratorisk verdenssyn der jødiske samfunn blir regnet som fiender – en klassefiende».

I brevet skriver de at det daglig kommer antisemittiske uttalelser fra Labour: «Det er bokstavelig talt ikke en eneste dag hvor det på Labours møtepunkter ikke blir gjentatt den samme grunnleggende antisemittiske bakvaskelsen mot jøder. Vi blir fortalt at våre bekymringer er tull, og gjort på Israels og/eller sionistiske befalinger (hva det måtte bety); at antisemittismen bare er ‹kritikk mot Israel›; at vi kaller enhver kritikk av Israel ‹antisemittisk›; at Rothschilds driver verden; at ISIS-terrorisme er styrt av Israel; at sionister er de nye nazistene; og at sionister samarbeider med nazister.»

I juli meldte Tal Ofer, lokalpolitiker for Labour og britisk jøde, seg ut av partiet på grunn av antisemittisme. «Det er trist, men jeg kjenner meg ikke lenger som en del av hva Labour representerer i dag, og NECs avgjørelse om ikke å adoptere IHRAs definisjon til fulle, er den siste dråpen for meg», skrev Ofer i et åpent brev til Labours generalsekretær i midten av juli.

«Alle tegn viser at Labour har et problem med antisemittisme, et problem partiet ikke søker å løse. Så lenge Labour ikke tar tak i antisemittisme innad i partiet, er det ikke klart for makt, og det kan ikke være partiet for ‹de mange›. Så lenge dette fortsetter kan jeg ikke lenger være medlem av Labour», avslutter han.

I sterk kontrast til Norge har flere høytstående fagforeningsledere bedt arbeiderpartiet ta grep. Dave Prentis, generalsekretæren i Unison, skrev nylig følgende nyhetsmediet, New Statesman:

«Akkurat nå vil en full adopsjon av IHRAs definisjonen av antisemittisme, inkludert alle eksemplene, og å fjerne de som er skyldig i rasisme i vårt parti, og å avslutte spørsmålet om arbeiderbevegelsen og antisemittisme så raskt som mulig, være avgjørende (Red: for å vinne neste valg).»

Tim Roach, som er generalsekretær i Storbritannias tredje største fagbevegelse, GMB, sier, ifølge venstresideavisen, The Guardian, at Labour må adoptere hele IHRAs definisjon. Han sier også at han er sjokkert over antisemittismen fra folk fra arbeiderpartiet i sosiale medier.

«Antisemittisme er et problem i arbeiderpartiet. Jeg er sjokkert over hva jeg har sett i sosiale medier», skrev han nylig i nyhetsmediet Huffington post.

Utspillene i denne saken fra fagforeningene i Storbritannia står i sterk kontrast til LO her hjemme på berget. LO med sin antisemittiske og rasistiske vedvarende behandling av Israel burde nå se til sine kamerater i Storbritannia for å lære.