AVSLØRENDE: Hvor befriende tale av to statsledere, og hvor avslørende av sneversynet i de to nevnte bystyrer, skriver Per Arne Åkenes.  Foto: Foto: Michael Sohn, Reuters/NTB Scanpix

May og Merkel kraftig uenige med boikottbyene Trondheim og Tromsø

Author picture

søndag 1. januar 2017

Samfunn

Som kjent vedtok bystyret i Trondheim i november boikott av israelske varer og tjenester produsert i såkalte palestinske områder, det vil si Judea og Samaria, som er gamle israelske kjerneområder. Det sosialistiske flertall i bystyret fikk banket vedtaket igjennom.

14. desember skjedde samme i Tromsø kommunestyre, også der med sosialistisk flertall, også der var de borgerlige imot. Initiativet kom fra palestinaaktivisten Mads Gilbert.

Men la oss høre hva regjeringssjefene fra to av våre naboland har å si om boikottbevegelsen.

I Storbritannia er det det konservative partiet som har regjeringsmakt. 12. desember holdt statsminister Theresa May en tale til den britiske organisasjonen CFI (Conservative Friends of Israel). Hun gikk hardt ut mot den såkalte BDS-bevegelsen. – Jeg kan ikke gjøre det klarere: Boikott, deinvesteringer og sanksjonsbevegelsen er feil og uakseptabel. Vårt parti og denne regjeringen vil ikke ha noe samarbeid med dem som slutter seg til dette.

LES: Ber Brende svar om Israel-boikott

Hun lovte å øke handels- og investeringsforbindelser med Israel til et nytt nivå, og fortalte at flere ministre vil besøke Israel i året som kommer.

May var sist i Israel under Gaza-krigen i 2014 og da omtalte hun landet som «bemerkelsesverdig». – Vi har i Israel et blomstrende demokrati, et fyrtårn av toleranse, et motorisk næringsliv. Det er forbilde for resten av verden i måter å overvinne motgang og trosse vanskeligheter, sa May.

I forkant av neste års hundreårsjubileum for Balfour-erklæringen, som banet vei for etableringen av den moderne staten Israel, sa May at Storbritannia gikk inn i en «spesiell tid». Hun la vekt på det faktum at erklæringen ble undertegnet av en utenriksminister fra hennes eget parti, Arthur James Balfour. – Balfour-erklæringen er et av historiens viktigste brev, sa May. – Det er et bevis på Storbritannias viktige rolle i å skape et hjemland for det jødiske folk. Og det er et jubileum vi vil markere med stolthet.

Hun gjorde også rede for antisemittismen i Storbritannia. – Jødehatet hører ikke til i politikken og hører ikke til noe sted i dette landet. Det er uakseptabelt at det finnes antisemittisme i dette landet. Det er enda verre at antisemittiske hendelser ser ut til å øke. Og det er motbydelig at disse forskrudde synspunktene eksisterer innen britisk politikk sa May, med henvisning til slike holdninger i det britiske Labour-partiet. Hun annonserte at Storbritannia kommer til å vedta en offisiell definisjon av antisemittisme, og sa at det ville være et viktig skritt mot å utrydde antisemittisme. (Basert på Miff.no og Times of Israel 17/12–2016.)

Landsmøtet i Det kristendemokratiske partiet i Tyskland (CDU) vedtok onsdag 7. desember en resolusjon imot boikottbevegelsen mot Israel (BDS), skriver Jerusalem Post. CDU er partiet til rikskansler Angela Merkel. – CDU erklærer sin uenighet og avvisning til alle former for BDS-aktivitet og fordømmer disse aktivitetene som antisemittiske. CDU vil med besluttsomhet stå imot alle fiendtlige handlinger som Israel står overfor. CDU understreker sitt sterke vennskap med Israel og fortsetter å arbeide for en fredelig løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne, heter det i resolusjonen.

– De som i dag under banneret til BDS-bevegelsen oppfordrer til boikott av israelske varer og tjenester, snakker det samme språket som dem som en gang oppfordret til boikott av jøder. Det er ikke noe annet enn grov antisemittisme, heter det også i resolusjonen. (Jerusalem Post 17/12–2016)

Hvor befriende tale av to statsledere, og hvor avslørende av sneversynet i de to nevnte bystyrer.