VENTER: Pedersen sier han ikke har fått svar fra Utenriksminister Børge Brende. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Vil ikke utenriksministeren svare?

lørdag 2. september 2017

Samfunn

Har ventet på utenriksminister Børge Brendes sitt offentlige svar i 9 måneder.

Jeg har ventet på utenriksminister Børge Brendes offentlige svar på de utenrikspolitiske vedtakene i Trondheim (17.11.16.) og i Tromsø (14.12.16.), som vedtok boikott av israelske varer.

I Stortinget svarte utenriksministeren på spørsmål fra representanten Hans Olav Syversen (KrF) før jul, at han ville undersøke saken om kommunal boikott av Israel er i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.

Da det ikke kom noe svar, skrev jeg til Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i UD om saken. 6.2.17 kom svaret at brevet mitt av 31.1.17 var mottatt og oversendt utenriksminister Børge Brende, «som har merket seg dine synspunkter».

Så har det vært totalt stille fra utenriksministeren og hans stab. Selv har jeg minnet om saken utover våren i media.

Når jeg nå cirka ni måneder etter de utenrikspolitiske vedtakene i Trondheims- og Tromsøs bystyrer, ennå en gang ber om at utenriksministeren svarer, slik han har sagt i Stortinget, så bør det komme før stortingsvalget i september.

At det per i dag ikke foreligger noe svar, skyldes det at utenriksministeren ikke vil svare?