Illustrasjonsbilde: Milton Friedman vinner ærespris i økonomi. Her med den svenske kongen Carl Gustav. 10 desember, 1976. Foto: Peter Knopp, NTB scanpix / Ap foto

En positiv kraft?

lørdag 26. mai 2018

Samfunn

Historisk vet vi også at de første sivilisasjonene vi kjenner til hadde klare prinsipper og regler for å sikre en etisk forretningsførsel. Men kan vi ta det hele et steg lenger og forvente at næringslivet også skal være en drivkraft til positiv forandring i samfunnet?

Det ville vært vanskelig å drive handel og forretningsvirksomhet dersom de ikke er bygd på verdier som ærlighet, rettferdighet og gjensidig tillit. Faktisk er dette helt avgjørende for at transaksjoner og byttehandler skal kunne skje på en forutsigbar og ordentlig måte.

Historisk vet vi også at de første sivilisasjonene vi kjenner til hadde klare prinsipper og regler for å sikre en etisk forretningsførsel. Men kan vi ta det hele et steg lenger og forvente at næringslivet også skal være en drivkraft til positiv forandring i samfunnet? Med andre ord, kan bedrifter faktisk bidra til en bedre verden?

Noen svarer et definitivt nei til dette. De mener at bedrifter kun skal fokusere på å maksimere aksjonærenes verdier ved å skape så store overskudd som mulig. Selv om de ulike interessentene, som kunder, eiere og ansatte alle skal ivaretas, er det ett overordnet mål man styrer etter, nemlig maksimal profitt.

Videre argumenterer man for at dette er positivt også i et samfunnsperspektiv, fordi det skapes arbeidsplasser og midler til fellesskapet gjennom skatt.

Den berømte økonomen og nobelprisvinneren Milton Friedman argumenterte for dette i sin kjente artikkel i The New York Times Magazine fra 1970. Her hevder han at en bedrifts samfunnsansvar kun er profittmaksimering, som gir skatteinntekter til staten og skaper arbeidsplasser i lokalmiljøet. Dette er på mange måter det klassiske og godt innarbeidede synet på en bedrift.

Andre vil imidlertid hevde at et slikt syn på bedrifter er alt for snevert. De mener at næringslivet kan og bør være en drivkraft til positiv forandring i samfunnet. Michael Porter, som er en av verdens mest anerkjente tenkere innenfor strategifaget, er en av dem.

I en banebrytende artikkel hvor han introduserer begrepet Creating Shared Value påpeker han at bedrifter ofte har vært alt for kortsiktige og fastlåst i en gammeldags tenkning hvor verdiskapning begrenses til økonomiske resultater for selskapet og dets aksjonærer.

Videre understreker han at verdiskaping også handler om at det skapes merverdi for samfunnet og ved at faktiske kundebehov blir møtt. En slik forståelse vinner i dag terreng og fører til at et økende antall virksomheter utvikler mer bærekraftige og helhetlige forretningsmodeller som både skaper sosiale og finansielle verdier.

Her ligger det mange muligheter for næringslivet til å være en positiv kraft og bidragsyter til å løse samfunnsproblemer og skape et bedre samfunn.